Rauanheimo har bedrivit transitrafik sedan 1980-talet och vi är idag den största aktören i branschen, med verksamhet i alla konkurrenskraftiga transitohamnar i Finland. Vi transporterar godset till och från hamnarna med järnväg, och för många ryska kunder fungerar vi som en port till och från världsmarknaden.

Stark närvaro i Ryssland

Vår personal behärskar det ryska språket och har god lokalkännedom, vilket gör Rauanheimo till en idealisk partner för ryska transitkunder. Vi har också satsat på ett representationskontor i Moskva för att finnas nära kunderna.

Samarbete med VR Transpoint och hamnarna

En annan hemlighet bakom vår starka position inom transittrafiken är vårt långvariga och nära samarbete med VR Transpoint. Tack vare det kan vi erbjuda smidiga järnvägstransporter från Ryssland till de finska hamnarna.

Vi har också ett nära samarbete med hamnarna, som garanterar en effektiv hantering av kundernas varor. I vårt helhetspaket ingår all dokumentation som krävs, såsom olika typer av tulldokument. Dessutom har vi byggt ut lagringskapaciteten i de hamnar där vi är verksamma, vilket ger stor flexibilitet i hanteringen.

Rauanheimo har idag etablerat sig i alla finländska djuphamnar som lämpar sig för kostnadseffektiv transittrafik.

Hamnar där Rauanheimo bedriver transittrafik

  • Karleby
  • Nordsjö
  • Fredrikshamn-Kotka/Mussalo
  • Björneborg
  • Koverhar
  • Uleåborg