Samtliga operativa uppdrag och lagringsuppdrag utförs enligt General Port Operating Conditions in Finland 2022.

Samtliga speditionsuppdrag, deklarationer och andra tjänster som inte räknas till hamnoperation, utförs enligt Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015), med undantag av § 7.2 och § 19 B (tidslöfte) och skyldigheten att teckna försäkring under § 25 A.

Vid avvikelser skall dokumenten ha företräde i den ordning som anges nedan:

General Port Operating Conditions in Finland 2022

NSAB 2015 SWE