Vi finns i alla ledande finska hamnar

Rauanheimo är en ledande finländsk hamnoperatör, som vuxit snabbt de senaste åren. Vi har nu verksamhet i alla djuphamnar i Finland, och är den största operatören inom torrbulkhantering och transittrafik.

Nyheter

Märkbara investeringar i Tahkoluoto, Björneborg

Rauanheimos nya automatiserade terminal för med sig säkrare, snabbare och effektivare bulkhantering. Terminalen lämpar sig ypperligt för stora bulkvolymer såsom stenkol.

Nyckeltal 2020 (prognos)

115

Omsättning MEUR

40

Investeringar MEUR

220

Personal

350

Tågvagnar/dygn

8

Hamnar