Vi finns i alla ledande finska hamnar

Rauanheimo är en ledande finländsk hamnoperatör, som vuxit snabbt de senaste åren. Vi har nu verksamhet i alla djuphamnar i Finland, och är den största operatören inom torrbulkhantering.

Nyckeltal 2023

68,5

Omsättning MEUR

9,9

Investeringar MEUR

257

Personal

8,7

Hanterad godsmängd mn.