Vi finns i alla ledande finska hamnar

Rauanheimo är en ledande finländsk hamnoperatör, som vuxit snabbt de senaste åren. Vi har nu verksamhet i alla djuphamnar i Finland, och är den största operatören inom torrbulkhantering och transittrafik.

Märkbara investeringar i Tahkoluoto, Björneborg

Rauanheimos nya automatiserade terminal för med sig säkrare, snabbare och effektivare bulkhantering. Terminalen lämpar sig ypperligt för stora bulkvolymer såsom stenkol.

Nyheter

Beredskap inför coronaviruset

Vi följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset COVID-19 i vårt bolag och strävar till att med förebyggande åtgärder minska virusets eventuella inverkan på vår verksamhet. Vi fäster speciellt uppmärksamhet…

Nyckeltal 2020 (prognos)

130

Omsättning MEUR

40

Investeringar MEUR

205

Personal

350

Tågvagnar/dygn

8

Hamnar