Vi finns i alla ledande finska hamnar

Rauanheimo är en ledande finländsk hamnoperatör, som vuxit snabbt de senaste åren. Vi har nu verksamhet i alla djuphamnar i Finland, och är den största operatören inom torrbulkhantering och transittrafik.

Nyheter

BreakBulk Rotterdam 6-8.6.2023

Vi deltar på BreakBulk-mässan i Rotterdam 6-8.6.2023. BreakBulk Europe är det största evenemanget i världen för projektfrakt- och breakbulkindustrin. I evenemnaget deltar över 9 000 viktiga beslutsfattare från 120 länder.…

Nyckeltal 2022

80,7

Omsättning MEUR

1,8

Investeringar MEUR

248

Personal

10,5

Hanterad godsmängd mn.