Vi finns i alla ledande finska hamnar

Rauanheimo är en ledande finländsk hamnoperatör, som vuxit snabbt de senaste åren. Vi har nu verksamhet i alla djuphamnar i Finland, och är den största operatören inom torrbulkhantering och transittrafik.

Märkbara investeringar i Tahkoluoto, Björneborg

Rauanheimos nya automatiserade terminal för med sig säkrare, snabbare och effektivare bulkhantering. Terminalen lämpar sig ypperligt för stora bulkvolymer såsom stenkol.

Nyckeltal 2021

107

Omsättning MEUR

9,4

Investeringar MEUR

232

Personal

11,7

Hanterad godsmängd mn.