Vi finns i alla ledande finska hamnar

Rauanheimo är en ledande finländsk hamnoperatör, som vuxit snabbt de senaste åren. Vi har nu verksamhet i alla djuphamnar i Finland, och är den största operatören inom torrbulkhantering och transittrafik.

Nyheter

Nya arbetstider i Mussalo

Mussalo har gått över till kontinuerligt treskiftsarbete. Förändringen berör ungefär hälften av arbetarna i Mussalos produktion: stuveriarbetare, förmän. Som ett resultat har tvåskiftsarbetstiden också ändrats enligt följande: Arbetspass mån-fre Morgonskift…

Märkbara investeringar i Tahkoluoto, Björneborg

Rauanheimos nya automatiserade terminal för med sig säkrare, snabbare och effektivare bulkhantering. Terminalen lämpar sig ypperligt för stora bulkvolymer.

Nyckeltal 2021

107

Omsättning MEUR

9,4

Investeringar MEUR

232

Personal

11,7

Hanterad godsmängd mn.