Rauanheimo är en ledande hamnoperatör som vuxit kraftigt de senaste åren. Hemligheten bakom tillväxten är vår långa erfarenhet och starka investeringsförmåga.

Vi är idag verksamma i alla största hamnarna i Finland, och söker ständigt efter möjligheter att etablera oss på nya orter. Samtidigt investerar vi också i de hamnar där vi redan finns.

Effektivitet är a och o inom logistikbranschen, och vår affärsidé går därför ut på att skräddarsy kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Vi strävar alltid efter att göra logistikkedjorna effektiva ur ett helhetsperspektiv, vilket är möjligt tack vare vårt breda serviceutbud. I våra tjänster ingår bl.a. olika mervärdestjänster, lagerhållning och godshantering vid industrier.

Tack vare den snabba tillväxten är Rauanheimo idag störst i Finland på torrbulkhantering i hamnarna.

Här hittar du vår verksamhetspolicy.

Nyckeltal 2022

80,7

Omsättning MEUR

1,8

Investeringar MEUR

248

Personal

10,5

Hanterad godsmängd mn.

Ett kraftigt växande företag med lång historia

2020: Avtal tecknades med Outokumpu Shipping Oy om kranverksamheten i Torneå hamn

2019: Rauanheimo etablerar sig i Koverhar hamn i Hangö

2018: Etablering i Björneborg, Uleåborg och Mussalo

2017: Invigning av kontoret i Moskva och etablering i Lovisa

2016: Rauanheimo etablerar sig i Nordsjö hamn i Helsingfors

2014: Rauanheimo gör långsitkigt rekordavtal med storkund i Moskva

2012: Rauanheimo inleder kraftig expansion – första etableringen utanför Karleby blir i Fredrikshamn och Halla

2006: Rauanheimo gör rekordstora investeringar i nya arbetsmaskiner, främst för den växande bulktrafiken i Karleby

2005: Allvädersterminalen byggs i Rauanheimos hemmahamn i Karleby

2004: Transittrafiken från Ryssland kommer igång på allvar

2001: Rauanheimo övergår i KWH-koncernens ägo

1980-talet: Ägarförhållandena ändras, Karleby hamn byggs ut och fördjupas

1945: Företaget M. Rauanheimo Oy, inleder verksamhet i Karleby hamn efter kriget, efter att ha dragit sig tillbaka från Petsamo. Med tiden fusioneras Rauanheimo och Otto Rodén.

1884: Företaget Otto Rodén inleder stuveriverksamhet i Karleby hamn. Den naturliga djupa viken gör Karleby till en viktig hamnstad – en position som staden hållit tills idag.