Rauanheimo har bedrivit internationell trafik sedan 1980-talet.

Vi har ett nära samarbete med hamnarna, som garanterar en effektiv hantering av kundernas varor. I vårt helhetspaket ingår all dokumentation som krävs, såsom olika typer av tulldokument. Dessutom har vi byggt ut lagringskapaciteten i de hamnar där vi är verksamma, vilket ger stor flexibilitet i hanteringen.