Idag är det allt viktigare att tiden som fartygen tillbringar i hamn hålls så kort som möjlig. Snabb och effektiv lastning och lossning och effektiv hamnspedition är därför grundstenarna i Rauanheimos verksamhet.

Modern utrustning

Modernt stuveri handlar idag långt om att optimera varutströmmarna ur ett helhetsperspektiv. Därför har vi på Rauanheimo satsat mycket att bygga ut lagringskapaciteten i hamnarna och investerat i modern utrustning, som gör hanteringen kostnadseffektivare.

Våra stuveritjänster skräddarsys alltid enligt kundens unika behov och vår erfarna stuvare ser till att alla varor hanteras på ett effektivt och tryggt sätt. Vi prioriterar säkerheten högt och jobbar kontinuerligt för att förbättra både kvalitet och arbetsskydd.

Stora satsningar i hamnarnas infrastruktur

Tack vare stora satsningar i infrastruktur är vi idag den ledande operatören på bulkhantering i Finland. Bara under de två senaste åren har vi satsat 66 miljoner euro i att bygga ut infrastrukturen i hamnarna, genom att investera i nya hanteringsanläggningar, lager, kranar och transportörer. Vid behov bygger vi också större helheter såsom specialanpassade terminaler för olika varuflöden.

Stor lagerkapacitet

Vår lagerkapacitet uppgår nu till totalt över 100 000 kvadratmeter, varav cirka 60 000 kvadratmeter är egna täckta lager. Dessutom kan vi erbjuda stora öppna fältlager som vi hyr in av hamnarna.

Projektlaster och containertrafik

Vid sidan av traditionell containertrafik har olika typer av specialanpassade projektlaster blivit allt viktigare för oss. Om kunden har en transportrelaterad utmaning är vi inte sena att ta oss an den – oberoende hur den ser ut.

Ledande på bulk

Vi är Finlands ledande hanterare av bulkvaror. Bland de break bulk och bulkvaror som vi hanterar finns bl.a.:

Metaller
 • Järnpellets
 • Järnkoncentrat
 • Järnoxid
 • Pyrit
 • Kobolt
 • Nickel
 • Zinkoncentrat
 • Zinkprodukter
 • Mangan
 • Stål
Träbaserade varor
 • Träflis
 • Träpellets
 • Sågade varor
 • Cellulosa
 • Papper
 • Energived
Övrigt
 • Kalciumklorid
 • Antracit
 • Kol
 • Kalksten
 • Bränd kalk
 • Gödsel
 • Soda