Med hjälp av Rauanheimo kan du kombinera sjö-, järnvägs- och landvägstransporter till en obruten helhet. Vi kan erbjuda full- sevice. Vi skräddarsyr konkurrenskraftiga logistiklösningar, som ger dig möjlighet att spara såväl tid som pengar. Vi erbjuder effektiva stuveri-, speditions- och fartygsmäklartjänster samt andra logistiktjänster.

Vi följer: Yleiset satamaoperointiehtoja 2006.

Vårt ansvar finns specifierat i Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB 2015) som vi följer förutom I 7§:n 2 momentet nämnda tidsbestämmelse och i 19§: B-del och i 25§ A-del nämnda försäkringsskyldighet. Vi är registrerad kund vid Tullen i Finland och har elektronisk förbindelse till tullen.

Stuveritjänster

Rauanheimo erbjuder stuveritjänster som skräddarsys enligt kundens unika behov. Vår flexibla, utbildade och erfarna personal utgör det mest fördelaktiga transportalternativet vad gäller effektivitet, produktivitet och totalekonomi.

Att tiden som fartygen tillbringar i hamn hålls så kort som möjligt är i dag en betydande konkurrensfaktor. Snabb lasthantering och effektiv hamnspedition är grundstenarna i vår verksamhet.

Speditionstjänster

Rauanheimos servicebenägenhet baserar sig på individens förmåga att noggrannt identifiera kundbehoven och erbjuda skräddarsydda helhetslösningar såväl i hamnarna som inom den övergripande logistikkedjan.

Förutom sakkunniga hamn- och fabrikstjänster kan vi vid behov erbjuda från dörr till dörr- leveranser överallt i världen. Genom ett nätverk av möjligast goda logistikkompanjoner kan vi erbjuda konkurrenskraftiga kostnadslösningar och leveranstider för dessa transporter.

Vi kan stå till tjänst vid lokala, landsomfattande och internationella transportbehov. Vi är den ideala logistikkompanjonen; vi har ett gott rykte och ett brett internationellt nätverk. Vi sköter våra uppdrag noggrant, om det så är fråga om en enskild tjänst eller nyckeln i hand- lösning. Vi gör vårt yttersta, så ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet.

Fartygsagentur

Vi verkar som representanter för redaren för alla typer av fartyg och laster i hamnarna Karleby, Kalajoki, Björneborg, Nordsjö och Fredrikshamn.

Våra långvariga och tillförlitliga kontakter till myndigheter och huvudmän och operatörer säkerställer utomordentliga och flexibla tjänster dygnet runt under besöken i hamnen.

Konceptet inkluderar de tjänster rederiet och fartyget behöver samt uppgörande och distribution av den offentliga information och dokumentation som lotsar, tullen, hamnverket och övriga externa parter behöver. Vår personal har gediget skeppsklareringskunnande och deras yrkeskunskap står till ert förfogande.

Transittjänster

Train Transito Rauanheimo TLY

Rauanheimo är Finlands ledande hanterare av fasta bulkprodukter. Genom tillförlitliga järnvägsförbindelser och fasta samarbetsrelationer är Rauanheimo Finlands port till de ryska marknaderna. Vår transitavdelning producerar alla nödvändiga speditions-, lagrings-, lasthanterings- och transportarrangemang i samarbete med våra logistikpartners. Med hjälp av vår personal, som behärskar det ryska språket och känner till de lokala handelssätten, kan vi erbjuda täckande tjänster för våra ryska kunder.

Vi erjuder vårt transitkunnande till alla våra kunders individuella transportbehov. Såväl Rauanheimo, VR Transpoint som hamnarna har gjort betydande investeringar som garanterar flexibla tjänster för den ryska transittrafiken.

Förtullningstjänster

Rauanheimo erbjuder moderna och effektiva förtullningstjänster enligt principen för ständig utveckling. Personalen, som känner till Tullbestämmelserna och- processerna sköter uppdragen professionellt och i realtid.

Våra tjänster:
– tullagerbokföring
– import- och exportförtullningar
– speditionsdokument som CMR, TIR Carnet och B/L
– förpassningar (T1)
– transitospedition
– uppföljning av flygfrakt

Containertjänster

Den starkt växande containertrfiken har medfört nya utmaningar för vår verksamhet, vilket lett till att vi har utvecklat vårt sätt att arbeta samt vår containerhanteringsutrustning.

Förutom den regelbunda containertrafikens linjeagentur och sjöfrakten erbjuder vi också containerterminaltjänster, containerhantering, stuffning av containers, depottjänster samt landsvägstransporter i såväl Finland som utlandet.

Mervärdestjänster

Kunden är i fokus i våra frakthanteringsfunktioner. Vi utvecklar kontinuerligt vårt sätt att arbeta, så att vi kan erbjuda såväl nationellt som internationellt bättre och kostnadseffektivare tjänster. Kontakta våra experter när ni behöver råd.

Vi kan t.ex. erbjuda följande mervärdestjänster:

 • fabrikstjänster
 • containersurrning och lastning
 • stuffnings- och unstuffningstjänster
 • konsultering i internationell handel och logistik
 • provtagning av laster

Maskinpark

Vi har en modern maskinpark. Vi följer med utvecklingen och förnyar vår utrustning kontinuerligt.

Vår maskinpark innehåller bl.a. följande maskiner:

 • dumpers
 • teleskoplastare
 • hjullastare
 • terminaltraktorer
 • motviktstruckar
 • traktorer
 • grävmaskiner
 • stuffningsanläggning

Lageruthyrning

Vi erbjuder högklassigt lagringsutrymme under tak, som kan reserveras eller användas som allmänt lager. Med hjälp av effektiva transportörer kan godset flyttas från järnvägsvagn till lager och därifrån till fartyget.

 

Ta kontakt, vi berättar gärna mera om våra tjänster!