Genom att köpa speditionen som ett helhetspaket av oss slipper kunderna bekymra sig för transporterna och kan istället koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vi tar ett helhetsansvar för logistikkedjan och transporterar kundernas varor från dörr till dörr.

Speditionen skräddarsys som ett helhetspaket för varje specifikt behov och kan innehålla allt från landsvägs- och järnvägstransporter till lastning och lossning i hamnen. Dessutom ingår alla dokument och allt pappersarbete som hör till speditionen, såsom tulldokument och fraktsedlar.

Spedition från dörr till dörr

Tack vare det här sättet att jobba kan vi ta hand om våra kunders varor från att de lämnar fabriken tills de når sin slutdestination någonstans i världen. Vi samarbetar både med våra systerföretag och med vårt breda nätverk av erfarna partners inom logistikbranschen, och kan tack vare det erbjuda konkurrenskraftiga helhetslösningar inom utsatta tidtabeller. Vi har också byggt ut lagringskapaciteten i de hamnar där vi verkar, vilket gör transportkedjorna ännu flexiblare än förut.

Vi kan stå till tjänst både när det gäller transporter inom Finland, transporter till och från landet, eller transittrafik där varorna passerar genom Finland. I speditionen kan vi utnyttja hela vårt breda tjänsteutbud och sy ihop det till effektiva helhetslösningar.

Förutom regelbundna transporter står vi också till tjänst med projektlaster av olika slag, och har kapacitet att hantera också stora och tunga laster.

Till våra tjänster inom förtullning hör bland annat

  • tullagerbokföring
  • import- och exportförtullningar
  • speditionsdokument som CMR och B/L
  • förpassningar (T1, TIR Carnet)
  • transitospedition