Tre olika hamnar

Karleby hamn består av tre olika hamnar som ligger inom ett område på 3 kilometer. Var och en av hamnarna är specialiserad på en viss typ av varor.

Djuphamnen

Djup: 13 m (14 m i slutet av år 2020)
Typ av gods: Bulkgods
Typ av fartyg: Speciellt lämplig för större fartyg från Handy Size till Cape Size

Stamhamnen

Djup: 13 m (14 m i slutet av år 2020)
Specialitet: Allvädersterminal för väderkänsliga produkter
Typ av gods: Styckegods, containers, ljusa bulkprodukter

Silverstenskajen

Djup: 13 m (14 m i slutet av år 2020)
Typ av gods: Projektlaster samt ljusa bulkprodukter såsom kalksten, foderfosfater och kaliumsulfater

Logistik

Karleby hamn ligger geografiskt på ett mycket lämpligt ställe med ypperliga förbindelser via sjöväg, järnväg och landsväg. Trafiken har goda utvecklingsmöjligheter tack vare den nya bangården för tågen, den nya hamnvägen samt fördjupningen av farleden.

Rauanheimo i Karleby hamn

Karleby är Rauanheimos hemmahamn, och platsen där företaget fick sin början för över 130 år sen. Vi utför alla typer av tjänster i hamnen – från lastning och lossning till lagring och olika sorters helhetslösningar.

Besöksadress

Oy M. Rauanheimo Ab
Hamntullsvägen 5
67900 Karleby

Postadress

Oy M. Rauanheimo Ab
PB 254
67101 Karleby