Idag önskar allt fler kunder olika typer av mervärdestjänster i samband med godshanteringen. Syftet med tjänsterna är att erbjuda helhetspaket åt kunderna, så att de kan frigöra sina resurser till sin kärnverksamhet.

Mervärdestjänsterna kan till exempel handla om att sikta material i olika fraktioner, eller att blanda dem enligt nya recept. Vi kan också magnetgranska varuströmmar för att få bort eventuellt metallskrot. Varorna kan också packas om på nya sätt, till exempel kan de läggas i säckar.

Vi erbjuder bl.a. följande mervärdestjänster

  • Siktning och sortering av gods
  • Säckning, packning, vägning och magnetgranskning
  • Provtagning av laster
  • Stuffning och lossning av containergods
  • IT-stöd för godsflöden
  • Konsultering inom logistik