Yhä useammat asiakkaat toivovat erityyppisiä lisäarvopalveluita tavarankäsittelyn yhteydessä. Lisäarvopalveluiden tarkoitus on luoda kokonaispalvelupaketti, jotta asiakkaat voivat vapauttaa omia resurssejaan ydinliiketoimintaansa.

Lisäarvopalvelut voivat olla esimerkiksi materiaalin seulomista eri fraktioihin tai niiden sekoittamista uuden reseptin mukaan. Pystymme myös tutkimaan tavaravirtoja magneettisesti mahdollisen metalliromun erittelemiseksi. Tavarat voidaan myös pakata uudella tavalla esimerkiksi säkkeihin.

Tarjoamme muun muassa seuraavia lisäarvopalveluja:

  • Tavaroiden seulominen ja lajittelu
  • Säkitys, pakkaus, punnitus ja magneettinen tutkimus
  • Näytteenotto kuormista
  • Konttitavaran lastaus ja purkaminen
  • Tavaravirran IT-tuki
  • Logistiikan konsultointi