Nordsjö hamn i Helsingfors är en av Finlands ledande hamnar. Hamnen har en bra balans mellan import och export och förbindelserna är ypperliga med järnväg ända fram.

Farledsdjupet i Nordsjö är idag maximalt 12 meter, men det finns fastslagna planer på att fördjupa hamnen i framtiden. Hamnen är specialiserad på containers, styckegods och roro-trafik.

Fakta Nordsjö hamn

Djup: 11-12 meter (i framtiden 13-14 meter)
Typ av gods: Container, styckegods, roro

Rauanheimo i Nordsjö hamn

Rauanheimo hanterar framförallt varor för skogsindustrin Nordsjö, såsom cellulosa och sågat virke. Tack vare stora satsningar i både maskiner och lager har vi kunnat göra hanteringen mycket effektiv. Vi har bland annat ersätt mycket manuellt arbete med moderna maskiner, vilket ger en kostnadseffektivare hantering.

Dessutom hanterar Rauanheimo bulk i Lovisa hamn, som liksom Nordsjö är en del av Helsingfors hamn. 

Nordsjö postadress

Oy M. Rauanheimo Ab
Gatehouse, Komentosilta 1
00980 Helsingfors

Nordsjö besöksadress

Oy M. Rauanheimo Ab
Seilorinkatu 5
00980 Helsingfors

Helsingfors

Oy M. Rauanheimo Ab
Bulevarden 6 A, 7:e våning
00120 Helsingfors