HaminaKotka hamn ligger vid städerna Fredrikshamn och Kotka på sydkusten i Finland. Hamnen är den största i landet och en viktig knytpunkt mellan öst och väst. Hamnens läge vid gränsen mellan EU och Ryssland erbjuder företags om sysslar med internationell handel en unik rutt ända till Asien. Dessutom är hamnen sedan gammalt en viktig knytpunkt för skogsindustrin i Finland.

HaminaKotka hamn består av flera olika delar som var och en är specialiserad på en viss sorts varuströmmar. Därmed lämpar sig hamnen för i stort vilka varuflöden som helst.

Fakta HaminaKotka hamn

Djup: 8-15,3 meter
Typ av gods: Alla sorter; container, styckegods, roro, bulk och vätskebaserade bulkprodukter

Rauanheimo i HaminaKotka hamn

Rauanheimo har en mycket mångsidig närvaro i HaminKotka hamn och erbjuder tjänster för i stort sett alla varuströmmar. Vi arbetar i flera olika delar av hamnen, och har senast gjort stora investeringar i den del som ligger i Mussalo.

Rauanheimo har full utrustning i hamnen och kan erbjuda alla olika typer av hamnoperatörstjänster – stuveri, spedition, fartygsklarering och tilläggstjänster.

Säkerhetsinformation för allmänheten hittas här på finska.

Besöksadress

Oy M. Rauanheimo Ab
Rompintie 182
48310 Kotka
tel. 020 7771 300