Rauanheimo on sitoutunut turvaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi.  Tämä tietosuojakäytäntö kuvailee sitä, miten Rauanheimo prosessoi yksittäiseltä henkilöltä kerättyä henkilökohtaista tietoa ja mitä varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rauanheimo käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin liittyen:

Rekrytointi

Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu työhakemusten käsittelemiseksi ja työntekijöiden valitsemiseksi.

Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen

Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu yrityksen toimintaan liittyvien asioiden tiedottamisesta asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille.

Asiakaspalvelun toteuttaminen

Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu tilatun palvelun toimittamiseksi.

Asiakaspalvelutapahtuman todentaminen

Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu menneiden toimeksiantojen tarkastamiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite kirjanpitoaineiston säilyttämiseen kirjanpitolain nojalla.

Kameravalvonta

Laillisuusperusteena oikeutettu etu henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien turvallisuusriskien ehkäisemiseksi.

Kotisivujen käytön seuranta

Laillisuusperusteena oikeutettu etu sivustojen kehittäminen sivuston käyttötietojen perusteella.

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähteet ja rekisteröityjen ryhmät

Rekrytointiin liittyen käsitellään työnhakijan nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutustiedot, aiemmat työpaikat ja hakijan halutessa videotallenne. Rauanheimo ei erikseen pyydä muita tietoja mutta työnhakijalla on halutessaan mahdollisuus kertoa itsestään myös muita henkilötietoja hakemuksessaan. Kaikki rekrytointiin liittyvät henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä. Joissakin tapauksissa Rauanheimo käyttää rekrytoinnissa ulkopuolista kumppania joka välittää tiedot Rauanheimolle.

Asiakas ja markkinointiviestinnässä käsitellään asiakkaiden, alihankkijoiden, kumppanien ja prospektien nimiä, osoitteita ja sähköpostiosoitteita.

Asiakaspalvelun toteuttamisessa ja asiakaspalvelutapahtuman todentamisessa Rauanheimo käsittelee henkilöasiakkaiden ja asiakasyritysten yhteyshenkilöiden nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Samoja tietoja käsitellään myös alihankkijoista, jotka toteuttavat palveluita Rauanheimon toimeksiannosta. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä tai hänen työnantajana toimivalta yritykseltä.

Kameravalvonnan osalta käsitellään toimitiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä liikkuvien ihmisten videokuvaa, ajoneuvon rekisterinumero sekä sijaintitietoa siten että kameran sijainnista voidaan päätellä kuvassa näkyvän henkilön sijainti.

Rauanheimo.com -sivustolla vierailevan henkilön Internet-selaimeen asetetaan evästetiedosto, johon tallennetaan käytetyn selaimen yksilöivä satunnaisluku. Tällä selaimen yksilöivällä tiedolla Rauanheimo voi seurata millä Rauanheimo.com -sivuston sivuilla vierailijat käyvät ja kuinka kauan he viipyvät milläkin sivulla.

Henkilötietojen vastaanottajat

Rauanheimon käsittelemiä henkilötietoja pääsevät käsittelemään alihankkijoina toimivat IT-palvelujen, ohjelmistojen ja turvallisuuspalveluiden toimittajat, jotka ylläpitävät ja operoivat henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä tuottamansa palvelun puitteissa. Rekrytoinnissa osalle hakijoista tehdään soveltuvuusarviointi ja tällaisissa tapauksissa hakijan tietoja käsittelee myös soveltuvuusarvioinnin suorittava kumppaniyritys. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakaspalvelussa, asiakaspalvelutapahtuman todentamisessa sekä asiakas- ja markkinointiviestinnässä käytettäviä tietoja säilytetään 10 vuoden ajan. Rekrytoinnissa käytettäviä tietoja säilytetään vuoden ajan. Kameravalvonnan tietoja säilytetään kahden kuukauden ajan. Evästeet vanhenevat ja poistuvat kahden vuoden kuluttua viimeisimmästä sivustolla vierailusta.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioiden oikeus omien henkilötietojensa osalta.

• saada pääsy henkilötietoihin
• tietojen oikaisemiseen
• tietojen poistamiseen
• käsittelyn rajoittamiseen
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on hänellä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen gdpr@kwhlogistics.fi. Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Tämä oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Rekisterinpitäjän tiedot

Oy M. Rauanheimo Ab  

Satamatullintie 5, FIN-67900 Kokkola
PL 254, 67101 Kokkola
+358 20 777 1300  

gdpr@kwhlogistics.fi

Y-tunnus 0179291-9