Kaikki operatiiviset toimeksiannot ja varastoinnit suoritetaan Yleisten satamaoperointiehtojen 2022 mukaan.

Kaikki huolinnat, ilmoitukset ja muut palvelut ja toimeksiannot joita ei lasketa satamaoperoinniksi suoritetaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM 2015) mukaan, pois lukien § 7.2 ja § 19 B (aikalupaus) ja 25 § A:n huolitsijan vakuuttamisvelvollisuutta koskeva kappale.

Jos ristiriitoja esiintyy, asiakirjojen arvojärjestys on alla olevan mukainen:

Yleiset satamaoperointiehdot 2022

PSYM 2015 FI