Satama sijaitsee Perämeren rannalla noin 13 kilometrin päässä Tornion kaupungin keskustasta. Satamaan johtaa yhdeksän metrin syvyinen laivaväylä, joka on leveydeltään 120 metriä. Laivapaikkoja on yhteensä kahdeksan.

Laivaliikenne on vilkasta ympäri vuoden, sillä satamassa liikennöi vuosittain noin 500 alusta. Tavaraliikenteen määrä on noin 3 milj. tonnia. Röyttän sataman viennissä teräksen ja ferrokromin osuudet ovat merkittävimmät. Kierrätysteräs, koksi, kalkkikivituotteet ja maakaasu muodostavat pääosan tuonnista. Pohjoisen sijaintinsa vuoksi Perämeri kantaa jääpeitettä noin 5 kuukautta kalenterivuodesta, mutta hyvän jäämurokaluston ansiosta liikennöinti Perämerellä on sujuvaa ympäri vuoden.

Röyttän sataman tiedot:

Syvyys: 9,0 m
Tavaralajit: Kontti, kappaletavara, kiinteä irtolasti, projektit

Rauanheimo Röyttän satamassa

Rauanheimo vastaa Tornion satamassa Outokummun nosturipalveluista. Toiminta alkoi Tornion satamassa vuoden 2021 alussa. Rauanheimo on investoinnut noin 8 MEUR koneisiin joilla vastaa Outokummun periaatteiden mukaisiin vaatimuksiin turvallisuudesta, kestävästä kehityksestä, ympäristövastuusta sekä raaka-aineiden ja tuotteiden käsittelyn tehostamisesta. Olemme investoinneet muun muassa kotimaisiin Mantsisen valmistamiin hydraulitoimisiin materiaalinkäsittelykoneisiin sekä niiden työvälineisiin.

Käyntiosoite

Oy M. Rauanheimo Ab
Röyttän Satama
95490 TORNIO