Suomen johtavien satamien satamaoperaattori

Rauanheimo on johtava suomalainen satamaoperaattori, joka on kasvanut viime vuosina nopeasti. Meillä on toimintaa Suomen kaikissa syväsatamissa, ja olemme kuivabulk-käsittelyn ja transitoliikenteen suurin operaattori.

Uutiset

Pölkky ja Rauanheimo aloittavat yhteistyön Oulun satamassa

Pölkky ja Rauanheimo ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen sahatavaran satamaoperoinnista Oulussa. Pitkäkestoisella sopimuksella yhtiöt sopivat kehittävänsä toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimus pitää sisällään kaikki satamapalvelut Oulussa ja mahdollisia palveluita myös muissa Suomen…

Avainluvut 2022

80,7

Liikevaihto MEUR

1,8

Investoinnit MEUR

248

Henkilöstö

10,5

Käsitellyt tonnit milj.