Vi verkar som representanter för redaren för alla typer av fartyg och laster i hamnarna Karleby, Kalajoki, Björneborg, Nordsjö och Fredrikshamn.

Våra långvariga och tillförlitliga kontakter till myndigheter och huvudmän och operatörer säkerställer utomordentliga och flexibla tjänster dygnet runt under besöken i hamnen.

Konceptet inkluderar de tjänster rederiet och fartyget behöver samt uppgörande och distribution av den offentliga information och dokumentation som lotsar, tullen, hamnverket och övriga externa parter behöver.

Vår personal har gediget skeppsklareringskunnande och deras yrkeskunskap står till ert förfogande.

Kontaktuppgifter

Ni kan kontakta oss 24/7 på tel. +358 20 777 1315.

Kontaktpersoner

hihnala-mirja

Mirja Hihnala

Ship Agency Services
Skeppningschef
salmela-joel

Joel Salmela

Ship Agency Services
Skeppsmäklare
haldin-tom1452

Tom Haldin

Ship Agency Services
Skeppsmäklare
hassel-peter

Peter Hassel

Ship Agency Services
Skeppsmäklare