Fartygsagenten jobbar som en representant för redaren och hans eller hennes uppgift är att se till att fartyget får möjligast bra service i hamnen. Vi erbjuder fartygsklarering för alla typer av fartyg i de hamnar där vi verkar.

Hamnar där Rauanheimo erbjuder fartygsklarering

  • Kemi
  • Uleåborg
  • Brahestad
  • Kalajoki
  • Karleby
  • Björneborg
  • Koverhar
  • Nordsjö
  • Fredrikshamn
  • Kotka

På Rauanheimo jobbar många erfarna fartygsagenter som betjänar fartygen dygnet runt, alla dagar i veckan. En proffsig fartygsagent har bra lokalkännedom och goda kontakter till lotsar, tullen, hamnverket och övriga samarbetspartners. Dessutom behöver en fartygsagent kunna kommunicera på olika språk med många olika personer och instanser.

Våra långvariga och tillförlitliga kontakter till både myndigheter och operatörer gör att vi kan erbjuda smidig service åt fartygen under deras besök i hamnen. Konceptet inkluderar alla de tjänster rederiet och fartyget behöver och alla dokument som krävs.

Kontaktuppgifter

Ni kan kontakta oss 24/7 på tel. +358 20 777 1315.

KALAJOKI:
agency.kalajoki@rauanheimo.com

KARLEBY:
agency@rauanheimo.com

BJÖRNEBORG – TAHKOLUOTO: 
agency.pori@rauanheimo.com

 

HANGÖ – KOVERHAR:
agency.koverhar@rauanheimo.com

HELSINGFORS – NORDSJÖ: 
agency.helsinki@rauanheimo.com 

FREDRIKSHAMN & KOTKA:
agency.haminakotka@rauanheimo.com 

 

Kontaktpersoner

Joel Salmela

Joel Salmela

Ship Agency Services
Skeppningschef
haldin-tom1452

Tom Haldin

Ship Agency Services
Fartygsklarerare / Försäljningschef fartygsklareringar
Johan Järnefelt_4

Johan Järnefelt

Ship Agency Services
Fartygsklarerare
Katja Kivikangas

Katja Kivikangas

Ship Agency Services
Skeppsmäklare
Pilvi Poutanen

Pilvi Poutanen

Ship Agency Services
Skeppsmäklare
Ville Rauhala

Ville Rauhala

Ship Agency Services
Skeppsmäklare