Transittrafiken från Ryssland återupptas tillsvidare

Rauanheimo samt KWH Logistics återupptar hanteringen av sådant ryskt transitgods som inte berörs av sanktioner. Trafiken återupptas efter att VR Group Ab 30.3. meddelade att de tillsvidare kan fortsätta godstrafiken från Ryssland.

Vi köper transporten på finländska järnvägar som underleverantörstjänst av VR Group. Den trafik som nu återupptas gäller transport av kol och gödsel som är på väg till Europa. De här produkterna berörs inte av sanktioner.

Vi följer noggrant med utvecklingen och hur sanktionerna mot Ryssland uppdateras. Vi är beredda att snabbt anpassa vår verksamhet om nya sanktioner kommer i kraft. Vi kan inte med ensidiga beslut bryta i kraft varande avtal om transport av gods som inte berörs av sanktioner, men vi har redan tidigare fattat ett strategiskt beslut att inte förnya existerande avtal om transporter från Ryssland och vi kommer under rådande omständigheter inte att knyta nya avtal med ryska aktörer.

VR:s pressmeddelande om trafiken finns här.