Finlands transitotrafik växer – en ny förening har grundats för att främja konkurrenskraften

Finlands Transitotrafikförening rf. har grundats för att främja den finländska transitotrafikens tillväxt och konkurrenskraft. Föreningen består av betydande aktörer inom branschen, så som hamnar, logistikföretag och städer. Föreningen har påbörjat sin verksamhet den 19 september 2018.

Baserat på tillväxten för 2018 beräknas transitotrafiken öka betydligt inom en snar framtid. Det primära målet med den nya föreningen är att förbättra den finska ruttens tillväxt, konkurrenskraft och driftsförhållanden.

I Finland spelar transitotrafiken en viktig roll, särskilt i hamnarna i Karleby, HaminaKotka och Björneborg. Andra hamnar har också aktiverat utvecklingen av transitotrafiken. De viktigaste sätten att öka den finska ruttens konkurrenskraft är till exempel att investera i järnvägsinfrastrukturen och att öka flexibiliteten i sjöfartsreglerna.

Joakim Laxåback, verkställande direktör för Oy M. Rauanheimo Ab, är styrelseordförande för Finlands Transitotrafikförening rf.