Suomen transitoliikenne kasvussa – uusi yhdistys perustettu edistämään kilpailukykyä

Suomen Transitoliikenneyhdistys ry on perustettu edistämään Suomen kauttakulkuliikenteen kasvua ja kilpailukykyä. Yhdistys koostuu merkittävistä alan toimijoista, kuten satamista, kuljetusalan yrityksistä ja kaupungeista. Yhdistys on aloittanut toimintansa 19. syyskuuta 2018.

Transitoliikenteen on arvioitu kasvavan lähitulevaisuudessa merkittävästi vuoden 2018 kasvulukuihin perustuen. Uuden yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on parantaa Suomen reitin kasvua, kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Suomessa transitoliikenteellä on merkittävä rooli erityisesti Kokkolan, HaminaKotkan ja Porin satamissa. Myös muut satamat ovat aktivoituneet transitoliikenteen kehittämiseen. Merkittävimpiä keinoja kasvattaa Suomen reitin kilpailukykyä ovat esimerkiksi investoiminen ratainfraan ja merenkulun sääntöjen joustavoittaminen.

Suomen Transitoliikenneyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii Oy M. Rauanheimo Ab:n toimitusjohtaja Joakim Laxåback.