Oy M. Rauanheimo Ab och Karleby hamn publicerar gemensam historik

Oy M. Rauanheimo Ab, som firade sitt 130-årsjubileum 2014, har tillsammans med Karleby hamn, som fyller 190 år 2015, gett ut en historik över Yxpila hamns och de två bolagens gemensamma historia.

Det över 230 sidor långa, illustrerade verket som är skrivet av Ole Granholm och behandlar hamnverksamhetens utveckling över de gångna 190 åren, ger en intressant överblick över alla de förändringar som utspelat sig under denna tid, då man i hamnen gått från att betjäna segel- och ångfartyg till att lasta och lossa fartyg av “Panamax”-klass, jättelika lastfartyg som fraktar tiotusentals ton gods globalt.

Granholm har genom djupdykningar i arkiven och ingående intervjuer väl lyckats beskriva den otroliga förändring som skett under hamnens väg till att bli Finlands tredje största, och störst inom transitgodshantering. Historiska tillbakablickar, en mängd intervjuer och ett stort antal väl valda bilder ger läsaren en klar bild av hur hamnområdet, infrastrukturen och arbetsmetoderna förändrats under tiden då Karleby hamn utvecklats från naturhamn till transithamn.

Historiikki

 

Tillbaka till rubrikerna