Oy M. Rauanheimo Ab ja Kokkolan satama julkaisevat yhteisen historiikin

Oy M. Rauanheimo Ab, joka juhlisti 130-vuotispäiviään 2014, on yhdessä Kokkolan sataman kanssa, joka täyttää 190 vuotta 2015, julkaissut historiikin Ykspihlajan satamasta, sekä kahden yhtiön yhteisestä taipaleesta.

Yli 230 sivua pitkä kuvitettu teos, jonka on kirjoittanut on
Ole Granholm, käsittelee satamatoimintojen kehitystä 190 vuoden ajalta. Teos
antaa mielenkiintoisen katsauksen muutoksiin, jotka tapahtuivat sillä ajalla,
kun satamassa palveltiin purje- ja höyrylaivoja ja päättyen Panamax -luokan
alusten lastauksen ja purkuun, jättimäisiin rahtialuksiin, jotka rahtaavat
kymmeniä tuhansia tonneja tavaraa maailmanlaajuisesti.

Granholm on syvällisen arkistojen tutkimisen sekä
pitkälle menevien haastattelujen kautta onnistunut kuvailemaan nämä
uskomattomat muutokset, jotka tapahtuivat sataman tiellä Suomen kolmanneksi
suurimmaksi, sekä suurimmaksi transitosatamaksi. Historialliset katsaukset,
joukko haastatteluja, sekä suuri määrä hyvin valittuja kuvia antavat lukijalle
selvän kuvan, kuinka satama-alue, infrastruktuuri ja työtavat ovat kehittyneet
kautta aikojen, kun Kokkolan satama on kasvanut luonnonsatamasta
transitosatamaan.

Historiikki