Oy M. Rauanheimo Ab genomför stor affär i HaminaKotka hamnar

Oy M. Rauanheimo Ab har köpt Stevecos bulkverksamhet och –terminaler i Kotka. Överlåtelsen sker på fredag 23.03.2018.

De viktigaste terminalerna finns i Mussalos djuphamn och Sunilas industrihamn. Arbetstagarna övergår i Oy M. Rauanheimos Abs tjänst.

HaminaKotka hamn är Finlands största hamn. Rauanheimo och Steveco är de ledande hamnoperatörerna i Finland. Rauanheimo verkar förutom i Kokkola även i HaminaKotkas, Helsingfors/Nordsjös och Björneborg/Tahkoluotos hamnar. Steveco verkar i HaminaKotkas och Nordsjös hamnar.

Affären är en del av Rauanheimos målmedvetna utvecklingsstrategi i södra Finland. Till köpet hör över 30 000 m2 lagerutrymme med transportörsystem som skapar nya, mycket intressanta möjligheter att öka företagets verksamhet i södra Finland. Den över 15 meter djupa farleden i HaminaKotka möjliggör för oss att betjäna alla fartyg som trafikerar Östersjön