Uleåborg hamn är idealiskt belägen söder om Uleåborgs centrum. Den goda infrastrukturen till hamnen garanterar effektiva transporter till hela Nordkalotten. Riksväg E75 går endast några kilometer från hamnen och längs järnvägen går transporter från hamnen norrut, söderut samt österut.

Uleåborg hamn håller på och muddrar farleden som kommer att bli 12,5 meter djup. Farleden kommer att öppna nya möjligheter för transporter via hamnen. Det vida hamnområdet erbjuder goda förutsättningar för utvecklingen av både export- och importtrafikens krav.

Rauanheimo opererar två hamnkranar vid Uleåborg hamn. Utöver kranarna finns det kajplatser anpassade för akterramper som möjliggör smidiga linjetrafikförbindelser till nyckelhamnar i Centraleuropa. Rauanheimos hamnlager på 5000 m2 invid västra kajen kommer att bli klar under hösten 2018.

Besöksadress

Oy M. Rauanheimo Ab
Poikkimaantie 4
90400 OULU
+358 20 7771 300

dsc_0084copy

Seppo Vehkaoja

Sales
Regiondirektör - North Region