Pölkky ja Rauanheimo aloittavat yhteistyön Oulun satamassa

Pölkky ja Rauanheimo ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen sahatavaran satamaoperoinnista Oulussa. Pitkäkestoisella sopimuksella yhtiöt sopivat kehittävänsä toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimus pitää sisällään kaikki satamapalvelut Oulussa ja mahdollisia palveluita myös muissa Suomen satamissa.

Pölkyn neljä sahaa sijaitsevat logistisesti Oulun sataman takamaalla, joilta tuotteet siirretään satamaan pääasiassa autokuljetuksilla. Kajaanin sahalla on käynnissä suuri uudistusinvestointi, jonka myötä yhtiön tuotantokapasiteetti kasvaa merkittävästi. Rauanheimon rooli pitkäaikaisena kumppanina tulee olemaan tärkeässä osassa Pölkyn tulevaisuuden logistista kokonaisuutta.

”Rauanheimo on investoimassa merkittävästi Ouluun ja sopimus Pölkyn kanssa on erittäin tärkeä perusta toimintojemme kehittämiselle. Tulemme tämän sopimuksen ja jo aiemmin laadittujen sopimustemme myötä olemaan suurin sahatavaratoimija Oulussa heti ensi vuoden alusta”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kosonen ja toivottaa mukaan kaikki sahatavaran viejät Pohjois- ja Keski-Suomen alueelta.

Rauanheimo käyttää uusinta teknologiaa palvelutuotannossaan. Satamassa pääasiallisena lastauskoneena tulee olemaan sähköllä toimiva hybridinosturi Mantsinen 200 DER. Hiilijalanjäljen pienentäminen ja ympäristön huomioonottaminen kaikessa toiminnassa tukee osaltaan myös asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita. Oulun Satama on mukana tarjoamassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja sähköistämällä sahatavaralaiturin.

Rekrytoinnit ovat alkaneet Ouluun. Haemme motivoituneita henkilöitä niin esimiespuolelle kuin koneenkuljettajiksi. ”Uskomme löytävämme huippuammattilaisia kasvavaan ja hyvämaineiseen yritykseemme”, pohtii aluejohtaja Seppo Vehkaoja.


Lisätietoja antaa:

Oy M. Rauanheimo Ab
Tero Kosonen
Toimitusjohtaja
+358 40 862 0292
tero.kosonen@rauanheimo.com