Pölkky och Rauanheimo inleder samarbete i Uleåborgs hamn

Pölkky och Rauanheimo har tecknat ett samarbetsavtal som omfattar operering av virke- och trävaror i Uleåborgs hamn. Med ett långsiktigt avtal är företagen överens om att utveckla verksamheten för att nå de gemensamma målen. Avtalet omfattar alla hamntjänster i Uleåborg och eventuella tjänster även i andra finska hamnar.

Pölkkys fyra sågverken ligger logistiskt i Uleåborg hamns inland, varifrån produkterna transporteras till hamnen huvudsakligen med biltransporter. En stor renoveringsinvestering pågår vid sågverket i Kajana, vilket kommer att öka företagets produktionskapacitet avsevärt. Rauanheimos roll som en långsiktig partner kommer att vara en viktig del av Pölkkys framtida logistik.

”Rauanheimo investerar rejält i Uleåborg och avtalet med Pölkky är en mycket viktig grund för utvecklingen av vår verksamhet. Med det här avtalet och våra tidigare upprättade avtal kommer vi att vara den största virkesaktören i Uleåborg redan från början av nästa år”, säger vd Tero Kosonen och välkomnar alla virkesexportörer från norra och mellersta Finland att ansluta sig till oss.

Rauanheimo använder den senaste tekniken i sin tjänsteproduktion. Huvudlastmaskinen i hamnen kommer att vara en elektrisk hybridkran Mantsinen 200 DER. Att minska koldioxidavtrycket och ta hänsyn till miljön i all verksamhet stödjer också våra kunders ansvarsmål. Uleåborgs hamn är med och erbjuder miljövänliga lösningar genom att elektrifiera virkesdockan.

Rekryteringen har startat i Uleåborg. Vi söker motiverade personer till arbetsledare såväl som maskinförare. ”Vi tror att vi kommer att hitta toppproffs för vårt växande och välrenommerade företag”, reflekterar regionchef Seppo Vehkaoja.


Frågor och ytterligare information:

Oy M. Rauanheimo Ab
Tero Kosonen
Verkställande direktör
+358 40 862 0292
tero.kosonen@rauanheimo.com