Kauko-ohjattu pyöräkuormaaja käyttöön Kokkolassa

Rohkeilla, digitalisaation mahdollistamilla kehitysaskeleilla satamaoperaattori voi parantaa kilpailukykyään palveluntarjoajana ja olla edelläkävijä uudenlaisten ja haluttujen työpaikkojen kärjessä. Esimerkiksi kauko-ohjatusti hallitut työkoneet tehostavat toimintaa ja lisäävät turvallisuutta, kun tarve henkilöstön siirtymiin taukotilojen, koneparkkien ja työpisteiden välillä vähenee. Rauanheimo on ottanut testikäyttöön ensimmäisen kauko-ohjatun pyöräkuormaajansa, jolla käsitellään bulk-materiaalia Kokkolan Syväsataman laiturialueella sekä myös varaston sisällä. Volvo L 350 H –pyöräkuormaajaan on asennettu Teleon kauko-ohjauslaitteisto, ja sitä ohjataan sosiaalitiloihin sijoitetusta kauko-ohjauspenkistä, joka on kaikilta osin vastaavanlainen kuin koneen hytissä oleva kuljettajan työpiste.

Ottamalla koko henkilöstö mukaan jo kehittämisen suunnitteluvaiheessa, saadaan vähennettyä muutosten esteenä olevia asenteita ja pelkoja työpaikkojen vähenemisestä, toteaa Rauanheimon vanhempi asiantuntija Pasi Salmela. Henkilöstön myötävaikutus muutoksille on takeena onnistumiselle ja työpaikkojen säilymiselle sekä jopa niiden lisääntymiselle.