Nimitysuutisia

Kim Ventin on nimitetty Länsi-Suomen aluejohtajaksi 15.2.2020 alkaen. Hänen vastuualueenaan on Länsi-Suomen alueen johtaminen ja kehittäminen sekä tavaraliikenteemme kasvattaminen Kokkolan Satamassa. Hän raportoi toimitusjohtajalle ja on johtoryhmän jäsen.

Kimillä on pitkä kokemus johto- ja kehitystehtävistä muun muassa toimitusketjunhallinnan ja logistiikan saroilta Boliden-konsernissa, jossa hänen toimipaikkoinaan ovat olleet Rotterdam, Kokkola ja viimeksi Boliden Smelters Tukholma.

 

 

Rauanheimo on viime vuosien aikana tehnyt kasvu- ja uudistusstrategian mukaisia rekrytointeja sekä organisaatiomuutoksia. Olemme listanneet nimityksiä jotta voitte tutustua meidän uusiin rooleihin ja henkilöihin. Ottakaa mielellänne yhteyttä, kaikki yhteystietomme löytyvät täältä.

North region

Seppo Vehkaoja on nimitetty Pohjois-Suomen aluejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hänen toimipaikkanaan on Oulu.

Joni Korkala on nimitetty operatiiviseksi suunnittelijaksi  vastuualueenaan resurssin- ja operoinnin suunnittelu pohjoisella alueella.

West region

Stefan Brännkärr on nimitetty laatu- ja työsuojelupäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan työturvallisuuden arviointi ja sen kehittäminen sekä laadunhallintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen.

Anton Holm on nimitetty myyntipäälliköksi toimipaikkanaan Kokkola ja toiminta-alueinaan läntinen alue ja Kokkolan satama.Hänen tehtäviinsä kuuluvat palveluidemme myynti sekä tarjousten ja sopimusten laatiminen sekä markkinaseuranta.

Anna Långbacka on nimitetty markkinointipäälliköksi. Hän vastaa yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä asiakkuuksien hallinnasta yhteistyössä yritys-johdon ja myyntihenkilöstön kanssa.

Anssi Martinmäki on nimitetty huolintapäälliköksi vastuualueenaan huolintapalvelujen johtaminen  läntisellä alueella.

Mika Timonen on nimitetty operatiiviseksi päälliköksi ja vastaa Kokkolan toimipisteen operatiivisen toiminnan johtamisesta, resurssoinnista ja kenttähenkilöstön koulutuksesta. Hän osallistuu myös tarjouslaskentaan ja myyntiin.

Sofie Wiss on nimitetty myynti- ja markkinointipäälliköksi toimipaikkanaan Kokkola ja toiminta-alueinaan läntinen ja pohjoinen alue. Hänen tehtäviinsä kuuluvat palveluiden myynti ja markkinointi, markkinaseuranta sekä markkinointimateriaalit.

Tom Haldin on nimitetty laivanselvittäjäksi. Hänen pääasiallisiin tehtäviinsä kuuluvat laivanselvitykset Kokkolan satamassa.

Pasi Salmela on nimitetty ahtaus- ja terminaalitoimintojen neuvonantajaksi ja asiantuntijaksi. Tehtävään kuuluu ahtaus- ja terminaalitoimintojen kehittäminen sekä isojen kasvuprojektien koordinointi. Hän toimii myös uusien esimiesten tukena ja neuvonantajana.

Heikki Ylikoski on nimitetty operatiiviseksi suunnittelijaksi vastuualueenaan henkilöiden ja koneiden resursoinnin suunnittelu läntisellä alueella.

South region

Saku Huovila on nimitetty logistiikkapäälliköksi vastuualueinaan operatiivisten toimintojen suunnittelu, valvonta ja kehittäminen Hamina/Kotkan satamassa.

Tommi Sievers on nimitetty myyntipäälliköksi Etelä-Suomeen. Hänen tehtäviinsä kuuluvat myynnin ja markkinoinnin suunnittelu, asiakashankinta ja uusien palvelukonseptien kehittäminen.

Jarkko Vaarakallio on nimetty tuotantopäälliköksi. Hän vastaa Vuosaaren sellu- ja sahatavarterminaalien operatiivisista toiminnoista.

Stanislav Merkin on nimitetty laivanselvittäjäksi. Hänen tehtäviinsä kuuluvat laivanselvitykset Hangon, Helsingin ja Hamina/Kotkan satamamissa.

Transito

Margarita Klimschin on nimitetty Venäjän liiketoiminnan kehitysjohtajaksi. Hän toimii Moskovan edustuston johtajana sekä toimitusjohtajan assistenttina Venäjän kaupassa. Hän vastaa Rauanheimon venäläisten asiakassuhteiden hallinnasta.

Mika Lepänjuuri on nimitetty transitojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan Rauanheimon transitotoiminta. Hänen päätoimipaikkanaan on Helsinki.

Yuri Teslenko on nimitetty Venäjän alueen logistiikkajohtajaksi Moskovan toimipisteeseen. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakashankinta, markkinointi ja markkinatutkimukset sekä uusien logistiikkaratkaisujen kehittäminen.

Oxana Datsyuk on nimitetty Key Account Manageriksi. Hän vastaa päivittäisestä hallinnollisesta palvelusta ja yhteyksistä suurasiakkaaseemme.

Anastasia Köykkä on nimitetty Transit Traffic Specialistiksi. Hänen tehtäviinsä kuuluvat transitoliikenteeseen liittyvät hallinnolliset työtehtävät sekä markkinointi.

Natalia Toivonen on nimitetty Transit Traffic Specialistiksi. Hänen tehtäviinsä kuuluvat Kotkan satamaan saapuvan tavaran dokumentointi sekä huolintatehtävät, varastoinnin seuranta ja raportointi. Natalian toimipaikka on Mussalon satama Kotkassa.