Rauanheimo aloittaa uuden tavaraliikenteen Koverharin satamaan

Rauanheimo, yhteistyössä sisaryritys Adolf Lahden kanssa, aloittaa transitolastien käsittelyn Koverharissa. Tavaran vastaanottaminen ja sen käsittely aloitetaan lokakuun toisella puoliskolla.

Suunnittelutyötä liikenteen aloittamiseksi on tehty tiiviisti matkan varrella myös Hangon Sataman ja VR Transpointin kanssa. Kalusto- ja miehistöresurssoinnit etenevät parhaillaan ja lastinkäsittelyyn tulee Adolf Lahden operoimana muun muassa kaksi satamanosturia, pyöräkoneita ja neljä kappaletta kokonaispainoltaan 170 tonnia olevia maansiirtoautoja. Vaunujen purkaminen tullaan suorittamaan tehokkaasti kahdella portaalijalkaisella kaivinkoneella.

Hangon Sataman investointi satama-alueen raideinfraan on loppusuoralla ja tämä tulee osaltaan mahdollistamaan tehokkaan vaunuliikenteen Koverhariin. Vuonna 2020 raideliikennemäärän Koverhariin odotetaan olevan n. 1,2 miljoonaa tonnia.

Rauanheimo näkee Koverharin sataman erinomaisena mahdollisuutena myös kotimaan vienti- ja tuontiliikenteelle ja  tähän liittyviä neuvotteluja on jo aloitettu eri tahojen kanssa.