Hyvän yhteistyön kulmakivet

Hyvään yhteistyöhön tarvitaan joustavuutta, reagointikykyä, sujuvaa keskusteluyhteyttä ja yhteisiä etuja.

Lannoitevalmistuksella on Suomessa pitkät perinteet. Yaran Kokkolan tuotantolaitoksissa valmistetaan kaliumsulfaattia ja rehufosfaattia. Siilinjärven tuotantoyksikön ohessa toimii myös fosforikaivos. Logistiikkayhteistyö Rauanheimon kanssa aloitettiin vuonna 2009.

– Yhteistyömme alkoi rautapasutetoimituksilla, kertoo Yaran kehityspäällikkö Lasse Oksanen. Myöhemmin sitä laajennettiin ensin lannoitteiden ja sitten apatiitin toimituksiin.

Aikaisemmin lannoitetta toimitettiin Siilinjärveltä pääosin Saimaan kanavan kautta.

– Geopoliittinen tilanne on ohjannut nämä toimitukset nyt Kokkolaan, Oksanen toteaa. Se on lisännyt Rauanheimon merkitystä.

Sisämaassa sijaitsevalle Siilinjärvelle on ehdottoman tärkeää, että satamayhteys toimii. Muuten tuotanto on nopeasti tukossa. Tuotteita ei ole mahdollista makuuttaa tehdasvarastossa, vaan toimitusketjun tulee olla sujuva ja tavaran liikkua. VR:n liikennöinti yhteysvälillä Siilinjärvi–Kokkola toimii hyvin, ja esimerkiksi rautapasutetta kulkee raiteita pitkin yhden päivän kierrolla. Radan ensi vuonna valmistuva sähköistys lisää entisestään sekä tehokkuutta ja toimintavarmuutta että päästöttömyyttä.

 

Kehittyvää yhteistyötä

Yaran ja KWH Logisticsin yhteistyö on lähtenyt pienistä volyymeista ja kasvanut vuosien varrella. Nykyään Rauanheimo hoitaa Yaran Ad hoc -toimintoja myös Mussalon satamassa Kotkassa. Lisäksi Yaralla on yhteistyötä Stevenan kanssa Uudessakaupungissa. Kokkolassa kumppanina toimii Rauanheimon lisäksi Otto Rodén, joka hoitaa Kokkolan tehtaan vienti- ja tuontitoiminnot. Rauanheimo taas huolehtii Kokkolan satamassa Siilinjärveltä junilla saapuvan tavaran purkamisesta ensin varastoon ja sieltä laivoihin. Pasutetta toimitetaan Kauko-Asiaan ja pienempiä määriä Eurooppaan. Lannoitteet toimitetaan Itämeren altaan alueelle ja apatiitti Yaran muille tuotantolaitoksille. Materiaalivirta kulkee myös toiseen suuntaan, kun tarvittavia raaka-aineita – pääosin kaliumsuolaa – tuodaan satamaan ja toimitetaan edelleen Siilinjärvelle.

Kumppanin tulee hallita Yaran tuotteiden käsittely. Raunheimon vastuulle kuuluu, että tuote on toimitettavassa kunnossa eikä esimerkiksi kontaminaatiota tai kastumista pääse syntymään. Erityisesti lannoitteiden käsittely edellyttää osaamista. Tuote seulotaan ennen lastausta, jotta se on varmasti tasaista ja juoksevaa.

– Saamamme palvelutaso on ollut hyvää, kiittää Oksanen. Se on tärkeää, koska sisäiset asiakkaamme edellyttävät tuotteilta korkeaa laatua.

 

Reagointikykyä tarvitaan

Rauanheimo ja Kokkolan satamalaitos ovat tehneet Kokkolan satamaan investointeja, joiden ansiosta lannoitteiden ja apatiitin varastointi ja toimitukset on kyetty hoitamaan laadukkaasti.

– On tärkeää, että kumppanilla on kapasiteettia investoida ja jakaa kuluja, toteaa Oksanen. Näin molempien liiketoiminta kasvaa. Rauanheimolla tämä on aina ymmärretty, ja projekteille on saatu johdon tuki.

Myös joustoa tarvitaan. Maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat merkittävästi etenkin rautapasutteen kysyntään, joka saattaa vaihdella rajustikin. Onkin tärkeää, että logistiikkakumppanilta löytyy reagointikykyä. Sitä tarvitaan myös päivittäisissä tilanteissa. Oksanen arvostaa kanssakäymisen mutkattomuutta.

– KWH Logisticsin toimijoiden kanssa voi mennä suoraan asiaan. Yhdessä haetaan ratkaisuja – ei ongelmia.

Oksanen kiittää avointa keskusteluyhteyttä muun muassa Rauanheimon aikaisemman toimitusjohtajan Joakim Laxåbackan kanssa. Nyt yhteyshenkilöt sekä Yaran että Rauanheimon puolella ovat vaihtuneet, kun Laxåbacka on siirtynyt KWH Logistics-yritysryhmän johtoon ja Oksanen operatiivisesta johdosta kehitystehtäviin. Hänen tilallaan toimii nykyään norjalainen Trond Tvedt.

– Hyvä yhteistyö on jatkunut toiminnan kaikilla portailla henkilöiden vaihtumisesta huolimatta, Oksanen toteaa. Samojen tavoitteiden vuoksi yhteinen sävel on aina ollut helppoa löytää.

Operatiivisesta johdosta kehitystehtäviin siirtynyt Lasse Oksanen haluaa kiittää KWH Logisticsin kumppaneita hyvästä yhteistyöstä.