Junnikkala ja Rauanheimo aloittavat yhteistyön Oulun satamassa

Junnikkala järjesti vuoden 2022 lopulla tarjouskilpailun rakenteilla olevan Oulun sahalaitoksen logistiikkatoiminnoista. Kilpailutuksen perusteella Rauanheimo valittiin sahan tuotelogistiikan kumppaniksi monivuotisella sopimuksella. Sopimus pitää sisällään toimintoja sahalla, tuotekuljetukset sahalta satamaan ja kaikki satamapalvelut Oulussa. Sahalla tapahtuvat toiminnot sekä kuljetukset satamaan hoitaa Rauanheimon kanssa samaan KWH Logistics -liiketoimintaryhmään kuuluva Adolf Lahti.

Etsimme kumppaniksemme yhtiötä, jolla on osaamista ja kykyä hoitaa sahan tuotelogistiikkaa kokonaisuudessaan.

Sahan tuotelogistiikka kokonaisuudessaan

”Etsimme kumppaniksemme yhtiötä, jolla on osaamista ja kykyä hoitaa sahan tuotelogistiikkaa kokonaisuudessaan alkaen tuotantolinjan loppupäästä aina kansainvälisiin kuljetuksiin asti. Rauanheimon valinnan myötä saamme käyttöömme KWH Logisticsin palvelu- ja osaamispotentiaalin Oulussa ja koko Suomessa. Rauanheimon halu kehittää sahatavaralogistiikkaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti oli tärkeässä roolissa valintaa tehdessämme”, toteaa Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Rauanheimo ja Junnikkala solmivat monivuotisen yhteistyösopimuksen. Vas. Rauanheimon toimitusjohta Tero Kosonen, oik. Junnikkalan toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Junnikkalan Oulun Laanilaan valmistuva tuotantolaitos tulee olemaan yksi Suomen moderneimmista sahoista. Rauanheimon ja koko KWH Logisticsin rooli pitkäaikaisena Junnikkalan logistiikkakumppanina on tärkeässä osassa kokonaisuutta. Oulun sahan aloittamisen myötä Oulun sataman merkitys sahatavarakeskuksena tulee kasvamaan merkittävästi.

Ympäristöystävällisempää teknologiaa

Rauanheimo yhdessä Adolf Lahden kanssa käyttää uusinta teknologiaa palvelutuotannossaan. Sahalle tuotteiden käsittelyyn hankitaan sähkötrukkeja ja satamaan pääasiassa sähköllä toimiva hybridinosturi Mantsinen 200 DER. Hiilijalanjäljen pienentäminen ja ympäristön huomioonottaminen kaikessa toiminnassa tukee osaltaan myös asiakkaiden vastuullisuustavoitteita. Oulun Satama on mukana tarjoamassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja sähköistämällä sahatavaralaiturin.


Lisätietoja antaa:

Junnikkala Oy
Kalle Junnikkala
Toimitusjohtaja
+358 50 051 4884
kalle.junnikkala@junnikkala.com

Oy M. Rauanheimo Ab
Tero Kosonen
Toimitusjohtaja
+358 40 862 0292
tero.kosonen@rauanheimo.com