Avolouhoksen täyttöurakka

Esimerkkinä Rauanheimon teollisuudelle tarjoamista palveluista on keväällä 2021 valmistunut Outokummun Kemin kaivoksen täyttöurakka, jossa avolouhokseen ajettiin 720 065 tonnia kaivoksen sivukiveä. Lisätyönä varastossa siirrettiin 11 000 tonnia kalliomursketta. Urakka onnistui hyvin ja valmistui kaksi viikkoa etuajassa.
– Työn erityisenä haasteena oli työturvallisuuden takaaminen kaikissa keliolosuhteissa sekä Outokummun tiukka vaakatarkkuus lastattujen tonnien osalta, toteaa urakointia hoitaneen Rauanheimon työmaapäällikkö Pasi Salmela.
Täydessä lastissa olevilla dumppereilla ajettiin avolouhoksen serpentiiniteitä alas kippauspaikalle. Salmela kertoo, että tiet oli ehdottoman tärkeää pitää jatkuvasti hyvässä kunnossa – esimerkiksi liukkauden torjunnasta oli huolehdittava tinkimättömästi koko talvikauden ajan. Kippaus- ja puskupaikan painaumia sekä murtumia tarkkailtiin ympäri vuorokauden ja tarvittaessa työjärjestystä muutettiin. Riskienarviointien perusteella tehtyjä työohjeita tuli noudattaa kirjaimellisesti, jotta Outokummun kaivostyön mukainen korkea työturvallisuustaso saavutettiin.
Urakka saatiin toteutettua ilman tapaturmia ja ilman vaaratilanteiksi luokiteltavia turvallisuushavaintoja. Onnistuneen projektin päätyttyä kaikille osallistuneille jaettiin työturvallisuuspalkinnot. Salmela tuo esiin myös onnistuneet aliurakoitsijavalinnat.
– Ammattitaitoiset aliurakoitsijamme Maansiirto Jänkälät Oy, Kyösti Kaihu Oy sekä Maanrakennus Kone Kari Oy ansaitsevat kiitokset hyvin ja turvallisesti suoritetusta urakasta.

Työsuoritemääriä
pohjoisen talviolosuhteissa, 16.12.2020–13.4.2021 (76 työpäivää):

  • 19 100 dumpperikuormallista
  • 90 000 lastaavan kaivinkoneen kauhallista
  • 36 000 lastaavan pyöräkoneen kauhallista
  • täyttöpaikoilla yli 100 000 puskusuoritetta alas luiskaa
  • kuljettajilla yhteensä yli 6 100 nousua koneisiin/laskeutumista koneista