Kymmenen sataman operaattori

Rauanheimo tarjoaa kilpailukykyisiä logistiikan kokonaispalveluja monenlaisille lasteille. Meriteitse Suomen satamien kautta kulkevasta tavarasta huolehtii kattava verkosto.

TEKSTI AINO TIIRIKKALA  KUVA JUHA ARVID HELMINEN

Satamiemme suurin irtolastin käsittelijä, satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab käsittelee yli 20 tavaralajia bulkkitavarasta irtotuotteisiin ja projektilasteihin.

– Vahvuutemme on kyky tarjota kokonaispalveluja, joissa otetaan vastuu koko kuljetusketjusta, kertoo Rauanheimon toimitusjohtaja Joakim Laxåback.

Rauanheimon palveluihin kuuluvat niin ahtaus, huolinta ja laivanselvitykset kuin myös maantie-, rautatie- ja merikuljetukset. Satamaoperoinnin lisäpalveluita ovat esimerkiksi lastien seulonta, konttien täyttäminen ja purkaminen, bulkkilastien säkitys sekä tietenkin myös tullaukset ja dokumentoinnit.

Lisäksi Rauanheimo varastoi lasteja satamassa ja tarjoaa tehdaslogistiikkapalveluita, usein sisaryrityksensä Adolf Lahden toteuttamana. Suomen varustamot ja VR ovat Rauanheimon tärkeitä ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Suomalaiseen KWH-konserniin kuuluva 136-vuotias yritys on laajentanut toimintaansa vuodesta 2012 lähtien pääkonttorikaupungistaan Kokkolasta yhdeksään muuhunkin satamaan.

Venäjän transiton osaaja

Venäjän transitoliikenteessä Rauanheimo on maamme suurin toimija.

– Meillä on Suomessa laaja logistiikkaverkosto Venäjän transitolasteille, ja tarjoamme transitopalveluja kaikissa Suomen syväsatamissa.

Kotkan Mussalon, Loviisan, Kokkolan, Oulun, Hangon, Koverharin ja Porin Tahkoluodon satamien kautta Venäjältä voidaan kuljettaa ulkomaille jopa 15 miljoonaa tonnia rahtia vuodessa. Rauanheimo toimii lisäksi Helsingissä sekä Rahjan satamassa Kalajoella.

– Vuoden vaihteessa aloitamme vielä Tornion satamassa, jossa teemme yhteistyötä Outokummun kanssa. Heidän terästehtaansa on Euroopan uusin ja modernein.

Tornioon odotetaan noin 500 vuosittaista aluskäyntiä, joista suurin osa on meno-paluuliikennettä. Tehokkuutta ja toimintavarmuutta Tornioon tuovat Rauanheimon viisi uutta nosturia, joista neljä on suomalaisen Mantsisen rakentamia.

– Ne ovat maailman suurimpia hydraulisia satamanostureita. Samankaltaisia meillä on myös Koverharissa, Mussalossa ja Vuosaaressa.

Tahkoluotoon rakenteilla huipputehokas terminaali

Viimeisen kahden vuoden aikana Rauanheimo on investoinut konekalustoon ja satamatoimintoihinsa noin 50 miljoonaa euroa. Porin Tahkoluotoon Rauanheimo rakentaa suurta, tavarankäsittelyä tehostavaa bulk-terminaalia, jonka pitäisi valmistua kuluvan vuoden lopulla.

Junavaunuista tavara siirtyy lähes täysin automatisoidusti katetuilla kuljettimilla varastoitavaksi ja laivaan. Välineistöön kuuluu magneetti- ja murskausasemat sekä lastin automaattinen näytteenotto.

– Tämä uudenlainen, miltei kokonaan katettu käsittelykokonaisuus on myös hyvin ympäristöystävällinen, koska tavara ei pölise. Purettaessa ja varastoitaessa kasoja voi kastella, Laxåback huomauttaa.

Yksi Rauanheimon ja sisaryritys Adolf Lahden omista innovaatioista on avonaisten raidekuljetusvaunujen purkuun käytettävä portaalikone, jossa tavallisen kaivinkoneen alustana on korotusportaali. Se mahdollistaa kaivurin ryömimisen ja kaivamisen vaunun päällä.

Kestävää liiketoimintaa

Digitalisaatiooon liittyvät asiat ovat tällä hetkellä sekä Rauanheimon että koko KWH Logistics -liiketoimintaryhmän tärkeimpiä kehityskohteita.

– Kehitämme osittain omilla resursseilla ratkaisuja, jotka palvelevat logistiikkaketjua sähköisesti.

Luotettavan ja vakavaraisen työnantajan palveluksessa työntekijät viihtyvät pitkään.

– Pyrimme jakamaan vastuuta tehtävien sijaan, sillä se motivoi. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden kehittyä huippuunsa.

Sosiaalisen vastuun ohella Rauanheimo haluaa panostaa entistä enemmän ympäristöystävälliseen ja kestävään toimintaan.

– Tavoitteenamme on noudattaa kansallisia ja globaaleja vastuullisuustavoitteita kuten Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tavoitetta vähentää meriliikenteen kuljetusten hiilipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Yritys mittaa toimintansa päästöt ja on hankkinut monia sähkökäyttöisiä työkoneita ja nostureita.

 

Artikkeli julkaistiin Helsingin Sanomien Infra-liitteessä 30.9. Voit myös lukea koko artikkelin täältä.