Galea Shipping – ett nytt namn med över ett sekel av erfarenhet

KWH Logistics förnyar sina fartyksklareringstjänster

KWH Logistics utvecklar, stärker och effektiviserar sina fartygsklareringstjänster. Den nya företagsstrukturen och fartygsklareringsvarumärket möjliggör ännu mer skräddarsydda och omfattande tjänster för kunderna samtidigt som man behåller bekanta kontakter och ett smidigt arbetssätt. Med denna omvandling bildar vi ett ovanligt omfattande servicenätverk i Finland, och våra fartygsklareringstjänster kommer att finnas tillgängliga i alla finska hamnar.

Fartygsklareringstjänster centraliserade under varumärket Galea Shipping

Det nya företaget, Oy Galea Shipping Ab, lanserades den 12 december 2023 i Helsingfors vid en tillställning på Allas Seagrill (Allas Sea Pool). Framöver kommer KWH Logistics fartyhsklareringstjänster att tillhandahållas centralt av Galea Shipping – ett innovativt och fräscht fartygsklareringsföretag med över 140 års erfarenhet inom logistik.

I den nya företagsstrukturen sammanfogas fartygsklareringsteamet från Rauanheimo och Jalander till en ny organisation genom en verksamhetsöverföring. Även Backman-Trummers fartygsklareringspersonal kommer att övergå till Galea Shippings tjänst. Fartygsklareringschefen Joel Salmela kommer att vara ansvarig för den nya organisationens operativa verksamhet, officiellt från och med den 1 januari 2024.

En solid grund byggd tillsammans gör oss starka

Alla fartygsklarerare, marknadsföring, HR och representanter från ledningsteamet för KWH Logistics företag har gemensamt utvecklat sjöklareringföretagets grund och arbetsprinciper i gemensamma workshops. Ämnen har inkluderat teamarbete, marknadsföring, att lägga till värde för kunder, kompetensutveckling och strategi. Vi är särskilt stolta över att denna förändring har genomförts i samarbete – på detta sätt kan vi säkerställa att vi erbjuder våra kunder en tjänst som återspeglar deras unika förväntningar.

”Fartygsklareringstjänsternas långsiktiga mål är att säkra vår position på marknaden genom förnyelse och integration, skapa tillväxt och mervärde, fokusera på branschkunskap, professionalism och medvetenhet om kvalitet. Våra tjänster måste vara marknads- och kundorienterade; vi måste förstå våra kunders behov och gå vidare därifrån.”
Joakim Laxåback, KWH Logistics Head of Division and CEO.


För mer information:

Joel Salmela
Director, Ship Agency Services
+358 40 559 6573
joel.salmela@galeashipping.com

Joakim Laxåback
Head of Division and CEO
+358 20 777 1303
joakim.laxaback@kwhlogistics.com

Galea Shipping.com