Rauanheimo hanterar betydande mängder importvirke i Mussalo

Världssituationen har förändrats snabbt under den senaste tiden, vilket har lett till att företagen har tvingats att hitta nya lösningar för råvaruimporten till Finland. Ett sådant exempel är den finländska skogsindustrins markanta ökning av virkesimport sjövägen från östersjöregionen för att kompensera bortfallet av tågtransporterna från Ryssland. HaminaKotka-hamn är en mycket viktig transitohamn för dessa transporter. Genom att öppna en ny terminal i Mussalo introducerar Rauanheimo en ny lösning för skogsindustrins kunder. Den nya terminalen ska i första hand möta behovet hos kunder som använder sig av tågtransporter.

Hamnen i Mussalo har en mycket bra infrastruktur för virkeshantering. I hamnen finns kajen Jänskä som är speciellt avsedd för virkeshantering, där finns även gott om lagringsutrymme samt räls som gör det möjligt att lasta hela tåg på en gång. I Mussalo sköter Rauanheimo både UPM:s och Stora Ensos virkesimport.

Rauanheimo är en enastående partner för skogsindustrin när det gäller hantering av importvirke. Tack vare kombinationen av stuveri-, speditions- och lagertjänster samt sjö- och landtransporter kan företaget tillhandahålla effektiva logistikkedjor som förbättrar kundens konkurrenskraft. Rauanheimo leder tillsammans med systerbolaget Adolf Lahti verksamheten i Mussalo och fungerar som koordinator mellan olika intressentgrupper. I hamnen i Mussalo har Rauanheimo utrustning som lämpar sig utmärkt för hantering av importvirke, allt från effektiva hamnkranar till virkeshanteringsmaskiner i olika storlekar. Alla maskiner är utrustade med lastvågar.

– ”Jag är mycket nöjd med vår nya lansering i Mussalo. Vi har visat att vi kan reagera snabbt och effektivt på förändringar och betjäna den finländska industrin i den turbulenta världshandeln. Vi har avtalat om virkeshantering med flera kunder och jag tror att vi kommer att se en betydande ökning av volymen framöver”, säger Tero Kosonen.

Rauanheimo är en ledande hamnoperatör med lång erfarenhet och en stark investeringskapacitet. Rauanheimos styrka är en kunnig, motiverad och serviceinriktad personal samt snabb och effektiv lossning och lastning av fartyg, vilket stöds av investeringar i modern och effektiv utrustning. År 2021 hanterade företaget hela 11,7 miljoner ton gods.

Mer information:
Tero Kosonen
Verkställande direktör, Rauanheimo
Tel. +358 40 862 0292
tero.kosonen@rauanheimo.com