Elementis och Rauanheimo inledde logistiksamarbetet i början av år 2022

Elementis har en lång tradition av tillverkning av specialkemikalier. En av huvudprodukterna är talk, som används i hela världen bland annat inom tillverkningen av plast, ytbehandlingsmedel och papper, hygienprodukter och inom läkemedelsindustrin. Elementis utvinner och anrikar talk i Finland, där fabrikerna i Sotkamo och Vuonos har varit verksamma alltsedan 1969. Koncernen har också två talkfabriker i Holland; i Amsterdam och i Katwijk, dit talkprodukterna transporteras med lastfartyg för vidare förädling. Dessutom levererar fabrikerna i Finland talkprodukter direkt till kunder i Finland, Norden, Baltikum, övriga Europa samt Asien och USA. Man levererar olika slags talkkvaliteter bl.a. i bulk, säckar, i granulatform och flytande form. Det finns hundratals kombinationer av produkter och leveranssätt, och olika talkkvaliteter får absolut inte blandas. Till exempel partikelstorleken och ljushetsgraden hos talk som lämpar sig för färg- respektive skogsindustrin varierar.
– Produktionsprocessen bygger på laboratorieanalyser, berättar Juha Räsänen som är Elementis Supply Chain Manager i Finland. Hanteringen och lagringen av talkprodukter förutsätter särskild noggranhet av logistikpartnern.
Elementis logistikpartner är Rauanheimo.

Fördelar med centraliseringen

Vid fabrikerna i Sotkamo och Vuonos lastar man talken i bulk- och pallettvagnar, som transporteras med tåg till hamnlagret i Kotka och därifrån vidare till Amsterdam.
– Vårt samarbete innebär lastning av talk vid fabrikerna, lossning i hamnen, lagring, lastning av palletter för direkta kundleveranser och fartygslastning till bolagets tidsbefraktade fartyg och omfattar speditions- och rapporteringstjänster, berättar Niko Orpana som är regiondirektör för Rauanheimo.
Rauanheimos terminaler vid Mussalo i Kotka lämpar sig utmärkt för trafiken, vilket gör det möjligt att koncentrera hela produktionen till ett ställe. Från terminalerna flyttas lasten till containrar, fartyg och även direkta biltransporter. Centraliseringen av trafiken skapar en störningsfri, effektiv och flexibel leveranskedja från produktionsanläggningen till fartyget.
– Tack vare centraliseringen kan trafiken i sin helhet optimeras, vilket gör det lätt, flexibelt, leveranssäkert och kostnadseffektivt för kunden, konstaterar Orpana.

Bästa läget

Samarbetet mellan Elementis och Rauanheimo rivstartade efter årsskiftet och man bygger vidare på det bit för bit. Räsänen berättar att han är nöjd med helheten. Rauanheimos entreprenörskap och -anda tillför flexibilitet i verksamheten. Dessutom har partnern stabil ekonomi och ett gott rykte.
– Ursprungligen tog jag kontakt med Rauanheimo särskilt på grund av deras goda läge, berättar Räsänen. Kotka och Vuosaari är viktiga hamnar med tanke på vår verksamhet, och Rauanheimo har verksamhet i båda två.
Lagerlokalerna i hamnen är belägna i direkt anslutning till kajen och läget är idealiskt även med tanke på lossning av gods från tåg.
Elementis är det enda företaget i världen som tillverkar talk genom anrikning. Den unika positionen erbjuder många möjligheter med tanke på framtiden. Som börsbolag eftersträvar Elementis självklart lönsam tillväxt. Talkindustrin söker ständigt nya partners och kunder. Verksamheten effektiveras också genom att man utvecklar lossning och lastning.
– Rauanheimo är en tillräckligt stor operatör, som har resurser också med tanke på vår utvidgning, konstaterar Räsänen.

Elementis

Elementis är ett specialkemikalieföretag som är börslistat i London, med över 1 400 anställda på fler än 30 orter runt hela världen. Med det mångsidiga produkturvalet betjänar man framför allt industrikunder. I Finland har Elementis Minerals B.V. Branch Finland två talkfabriker, varav den ena är belägen i Sotkamo och den andra i Outokumpu. Fabrikernas sammanlagda kapacitet är över 300 000 ton per år.
www.elementis.com