Ukrainska krisens effekter på Rauanheimos verksamhet

Rauanheimo och hela affärsgruppen KWH Logistics fördömer Rysslands agerande i Ukraina. Vi vill uttrycka vår djupaste sympati till ukrainarna som drabbas och lider av kriget.  

Krisen har också påverkat vår verksamhet. Sanktionerna har delvis påverkat transitotrafiken som vi sköter. Hanteringen av järnpellets från Ryssland har p.g.a. dem avbrutits i Karleby. Vi har startat samarbetsförhandlingar för att göra justeringar som kommer att gälla för vår personal i Karleby.  

Krisens inverkan på vår övriga verksamhet och logistikkedjor beror på eventuella nya sanktioner eller bojkotter. Situationen har en viss grad av indirekta effekter på nästan hela vår verksamhet. Våra tjänster påverkas också av beslut från företag och rederier som bedriver handel i Ryssland. Dessutom kan det förekomma förändringar i transportkapacitetens tillgänglighet, tidtabeller och rutter jämfört med normala förhållanden.  

Vi följer situationen noga och meddelar vi behov om situationen ändras. Tilläggsinformation om krisens inverkan på Rauanheimos verksamhet ges av verkställande direktör Tero Kosonen.