Vi har investerat i Tahkoluoto

VID TERMINALEN I TAHKOLUOTO KAN ÖVER 160 TÅGVAGNAR HANTERAS OM DYGNET. PÅ ÅRSNIVÅ GÄLLER DET ÖVER 3 MILJONER TON KOL. DET FÖRVÄNTAS ATT MÄNGDERNA ÄNNU STIGER I FRAMTIDEN.

Tahkoluoto djuphamn tog länge emot stora nordamerikanska och australiensiska kolfartyg. Kolen användes som bränsle i två kraftverk som fanns på området. Nu har ett av kraftverken lagts ner. På området finns dock god beredskap att hantera kol. I och med Rauanheimos terminalverksamhet har trafiken bytt riktning, och nu transporteras kol från Ryssland via Tahkoluoto till Europa, Amerika och Asien. Investeringen i terminalen gjordes i rätt tid eftersom världsmarknadspriset på kol har stigit kraftigt.
Rauanheimo inledde sin verksamhet i Tahkoluoto 2018 och därefter har utvecklingen på området ökat kraftigt. Våren 2021 öppnades en ny terminal som lämpar sig för hantering av stora flöden av bulkvaror. Grunden till terminalprojektet är en kolterminalutrustning som köptes på auktion. Efter att en kolterminal hade lagts ner i Estland lades de tyska ThyssenKrupps transportörer och fältutrustningar som var i gott skick ut till försäljning. Rauanheimo fattade ett snabbt köpbeslut. Därefter gällde det att flytta utrustningarna till Tahkoluoto.
– Terminalhelheten är som en liten produktionsanläggning, berättar Tero Kosonen, verkställande direktör för Rauanheimo. För att projektet skulle lyckas krävdes förutom god utrustning och planer även personalens yrkeskunskap, engagemang och rätt attityd.
Även tålamod behövdes då det inte är en enkel sak att flytta en terminalhelhet till en ny plats. Projektavdelningen får även ett stort tack av Sami Veneranta, ansvarig operativ chef.
– Till exempel att göra den 17-meter stora gropen som utrustningen krävde vattentät mitt i vintern var en otrolig kraftansträngning, berättar Veneranta. Tack vare god planering löpte åtgärden som inledningsvis verkade vara en utmaning emellertid bra. Till exempel terminalens allra största delar – fartygslastare, stacker och reclaimer – lyckades vi i sin helhet flytta från Estland till Tahkoluoto.

Effektivt och miljövänligt

Till den tjänst Rauanheimo erbjuder hör att transportera kol från ryska gränsen till fartyg i Tahkoluoto hamn och all hantering däremellan. Tack vare effektiva provtagnings- och metallborttagningsprocesser säkerställs produktens höga kvalitet. Den omfattande upplagskapaciteten garanterar för sin del snabba leveranstider. Till följd av den nya terminalen är hanteringen av kol i Tahkoluoto avsevärt snabbare, effektivare och mer kontrollerad än tidigare. På den halvautomatiska lossningsstationen hälls kolen från tågvagnarna på transportörerna som för kolen till upplagsfältet och därifrån med lastare till fartyget. Lastningen lyckas även i sidled och på så sätt kan lasten lastas jämnt i fartyget. Till processen hör även metallborttagning med hjälp av magneter samt vägning.
Processen kommer att effektiveras med nya i Finland unika uppvärmningshallar som gör hanteringen av kol snabbare under den kalla årstiden. Transportörerna och den halvautomatiska utrustningen har förutom att de höjt kapaciteten också gjort hanteringen av kol tryggare och miljövänligare. Arbetets karaktär har förändrats och i allt mindre grad behövs människor för att utföra tunga uppgifter. Även provtagningen sker i nuläget automatiskt. Transportörerna i hamnen är till merparten täckta vilket gör det möjligt att hantera varuflöden dammfritt. Dessutom är fältet utrustat med 22 vattenkanoner. Hela processen fungerar med el från förnybara källor och förbrukningen optimeras från kontrollstationen som styr hela anläggningen.

Se vår nya video som presenterar terminalen i Tahkoluoto.