Mirja Hihnalas 40-års förtjänstteckenfest och pensioneringskaffe

På tisdag 23.2.2021 firades Mirja Hihnalas långa karriär på Rauanheimo, i en liten grupp. Mirja går i välförtjänt pension i slutet av mars efter 40 år i Rauanheimos tjänst.

Nedan utdrag ur Rauanheimos verkställande direktör Joakim Laxåbacks tal som han höll på festen:

När Mirja påbörjade sin karriär var hon en av de första kvinnliga skeppsmäklarna i Finland. Mirja arbetade som skeppsmäklare i tjugo år. De senaste tjugo åren har hon arbetat som skeppningschef och fungerar nu som Senior Advisor. Hon har också som förman aktivt deltagit i hennes skeppsklareringsteams verksamhet. 

Mirjas karriär präglas av flit samt ett starkt engagemang att leda och utveckla företagets tjänster. Tack vare detta är Mirja en högt värderad expert inom sitt område både internt hos Rauanheimo och bland kunder och samarbetspartners.

Mirja har skött sina uppgifter långsiktigt, ihärdigt och produktivt. Hon har varit en omtyckt förman och kollega som har haft en proportionerlig förmåga att leda sitt team med beslutsamhet och samtidigt motivera arbetsgemenskapen att göra sitt bästa för att uppnå företagets mål. 

Mirja belönades med Centralhandelskammarens gyllene förtjänsttecken för 40 års tjänstgöring hos samma arbetsgivare och ett personligt hedersbevis. Förtjänsttecknet tilldelades för förtjänsfullt, betydelsefullt, långsiktigt och produktivt arbete som främjar affärslivet. Förtjänsttecknet är ett tack för ett utmärkt utfört arbete.

Vi vill tacka Mirja och önska henne en härlig, välförtjänt pensionering!


Senior Advisor Mirja Hihnala


Mirjas efterträdare skeppningschef Joel Salmela, Senior Advisor Mirja Hihnala och Rauanheimos verkställande direktör Joakim Laxåback


Verkställande direktör Joakim Laxåback, Senior Advisor Mirja Hihnala, Rauanheimos tidigare platschef Antti Ahonen, Karleby hamns hamnkapten Carita Rönnqvist, Karleby hamns verkställande direktör Torbjörn Witting