Järnoxidtrafiken via Karleby tar fart igen

Rauanheimo har under en längre tidsperiod hanterat järnoxid i Karleby hamn. Volymerna sjönk dock år 2015 då exporten utanför Europa stagnerade på grund av världsmarknadssituationen. Nu har dessa exporter startat igen. Det preliminära målet är att årligen transportera ungefär en halv miljon ton järnoxid via järnväg till Karleby hamn för denna export. Fartyg hämtar järnoxid från Karleby hamn ungefär varannan månad och då lastas ca 80 000 ton per fartyg. Denna trafik, med upp till capesize-klassens fartyg, drar nytta av den nyligen muddrade farleden i Karleby med 14 m djup. Rauanheimo har ett gott och långvarigt samarbete med kunden, där vi tillsammans utvecklar processen. Trafiken som startat våren 2020 innebär mera volymer åt Rauanheimo som bidrar till en ökad omsättning och sysselsättningsgrad.