Rauanheimo tar ibruk en ny lossningsterminal i Mussalo

Rauanheimo har utökat sin verksamhet i Mussalo, FredrikshamnKotka hamn.

Företaget har investerat i fyra lagerterminaler i Mussalo, vars sammanlagda storlek är ca 30 000 m2, samt senast i en ny lossningsterminal för järnvägsvagnar. Även systerföretaget Adolf Lahti har investerat i två mobila hamnkranar samt transport- och andra bulkhanteringsmaskiner till Mussalo. Med dessa investeringar kan företaget erbjuda omfattande logistiska bulkterminaltjänster såsom järnvägsfrakter, lossning av godsvagnar, lagring, fartygslastningar, sjöfrakter samt nödvändig dokumentation.

Planeringen av den nya lossningsstationen startade våren 2019 och byggarbetet började i november 2019. Konstruktionen mottogs i juli 2020.
– Själva byggprojektet gick riktigt bra och enligt plan. Vi stötte inte på några problem under projektets gång och det genomfördes enligt både utsatt tidsplan och budget, berättar Niko Orpana, Rauanheimos regiondirektör för Södra Finland.

Rauanheimos investeringar i Mussalo har väckt mycket intresse och företaget ser nu fram emot att ny trafik startar på hösten. Investeringarna, såsom den nya lossningsterminalen, väntas medföra en volymökning på ca 1,0–1,5 miljoner ton för Rauanheimo. Den nuvarande årliga kapaciteten på lite mer än en miljon förväntas gradvis stiga till tre miljoner ton. Den nya lossningsterminalen lämpar sig till hantering av bland annat spannmål och gödsel.

Rauanheimo kommer också i fortsättningen att satsa på utvecklingen av  verksamheten att bli effektivare och miljövänligare, anskaffningen av tilläggsvolymer samt utvidgandet av kundbasen, i synnerhet på transitoavdelningen.