Rauanheimos satsningar i Tahkoluoto djuphamn i Björneborg framskrider

Den nya bulkterminalen beräknas vara klar till sommaren 2020. Terminalen innebär en rejäl ökning av godsflöden via Tahkoluoto samt en effektivare hantering av stenkol.

Rauanheimos verkställande direktör Joakim Laxåback beskriver företagets planer:

– Vi bygger upp en stor automatiserad bulkhanteringsterminal som består av effektiva anläggningar för stora bulkflöden. Genom att automatisera terminaldrift och fartygslastning skapas möjlighter att förflytta gods snabbt, säkert och energieffektivt. Målsättningen är att hålla tågens och fartygens hamnuppehåll korta och hanteringskostnaderna låga. Anläggningarna är tillverkade av tyska ThyssenKrupp och hanteringen omfattar lossning av tågvagnar, högsättning i lager och transportörer från lager till fartyg. Till utrustningen hör också magnet- och krossningsstationer samt automatisk kvalitetsprovtagning av lasten. Vi har fokuserat på miljövänlighet samt minimering av dammproblem och har därmed använt oss av avancerad teknologi i form av effektiva bevattningssytem vid lossningen och lagerplatsen samt täckta transportörer.

Rauanheimo etablerade sig i Tahkoluoto i februari 2018. Tahkoluoto är en av de konkurrenskraftigaste bulkhamnarna med en djup farled på 15,3 meter och ypperliga järnvägsförbindelser från gruv- och storindustrin i både Finland och Ryssland. Rauanheimo har skapat ett väldigt bra samarbetsnätverk med tredje parter, bland annat finska järnvägen VR Transpoint gällande järnvägstransporterna till Tahkoluoto.

Investeringen påskynder utvecklingen av Tahkoluoto hamn och optimerar Rauanheimos godshantering. – De kommande tre åren ser vi stora möjligheter till en ordentlig ökning gällande godsflöden via Tahkoluoto, summerar Laxåback.

Kolla vår animation om terminalen.