Rauanheimo inleder ny godstrafik till Koverhar hamn

Rauanheimo kommer i samarbete med systerbolaget Adolf Lahti att inleda hantering av transitgods i hamnen i Koverhar. Mottagningen och hanteringen av gods inleds under andra hälften av oktober.

Planeringen med att inleda trafiken har pågått intensivt även med Hangö Hamn och VR Transpoint. Resursfördelningen av utrustning och arbetslag pågår som bäst och till lasthanteringen kommer man att få maskiner som opereras av Adolf Lahti, bland annat två hamnkranar, hjullastare och fyra st dumprar i storleksklass 170 ton. Lossningen av vagnarna kommer att ske med två effektiva grävmaskiner utrustade med portala undervagnar.

Hangö hamns investering i spårinfrastrukturen i hamnen är på slutrakan och detta kommer i sin tur att möjliggöra en effektiv vagntrafik till Koverhar. År 2020 förväntas spårtrafiken till Koverhar uppgå till ca 1,2 miljoner ton.

Rauanheimo ser Koverhar hamn som en utmärkt möjlighet även för den inhemska export- och importtrafiken och man har redan påbörjat diskussioner gällande detta med olika parter.