Keitele Group och Oy M. Rauanheimo AB inleder samarbete i hamnarna i Mussalo och Nordsjö

Keitele Group och Oy M. Rauanheimo Ab har slutit ett terminal- och hamndriftsavtal. Syftet med det fleråriga avtalet är att skapa förutsättningar för ett nära samarbete mellan parterna, där det genom att gemensamt utveckla verksamheten skapas förutsättningar för kostnadseffektiva och högkvalitativa terminal- och hamntjänster i Mussalo och Nordsjö.

Tjänsten som Rauanheimo tillhandahåller är en totaltjänst, inklusive alla funktioner relaterade till lager och hamnlogistik på terminalområdet och i hamnen. En viktig del av tjänsten är de högkvalitativa IT-, dataöverförings- och rapporteringslösningar som trafiken kräver.

Keitele Group är en mekanisk skogsindustrigrupp som tillverkar högkvalitativt sågat trä, limträ och hyvlat trä och levererar sina produkter till globala marknader.

Rauanheimo är ett logistikföretag specialiserat på högkvalitativ, mångsidig och pålitlig produktion av hamn- och terminaltjänster, med förmågan att heltäckande tillhandahålla de logistiktjänster som krävs för affärsverksamheten.

“Genom en systematisk urvalsprocess har företaget som valts att centralt hantera Keitele Groups containervolymer som hamnoperatör erbjuder en högkvalitativ och väl lämpad infrastruktur, samt ett brett utbud av logistiska servicefunktioner. Vi förväntar oss av samarbetet som startar den 1 januari 2024, inte bara en pålitlig, högkvalitativ och flexibel tjänst, utan också förmågan att svara på de servicebehov som växande volymer medför i framtiden. Utöver de punkter som nämnts ovan kommer vi också att betona Rauanheimos miljöprestanda och ansvarsfrågor”, säger Keitele Group supply chain manager Matti Alanen.

Rauanheimos Verkställande direktör Tero Kosonen är mycket nöjd med undertecknandet av kontraktet. ”Jag tackar Keitele för deras solida förtroende för vår verksamhet och jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete och den kontinuerliga gemensamma utveckling det möjliggör. Rauanheimo kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet under avtalsperioden.”

 

Frågor och ytterligare information:

Oy M. Rauanheimo Ab
Tero Kosonen
Verkställande direktör
+358 40 862 0292
tero.kosonen@rauanheimo.com

Keitele Group
Matti Alanen
Toimitusketjun johtaja
+358 50 0896 538
matti.alanen@keitelegroup.fi