Personalnytt

Jarkko Vaarakallio har utnämnts till HSEQ & Technical Engineer för Rauanheimo från och med 1.8.2023.

Jarkko har tidigare arbetat på Rauanheimo i cirka 3 år som arbetsledare och produktionschef, varefter han valdes till Adolf Lahti för projekt- och HSEQ-uppgifter.

Jarkko, som nu återvänder till Rauanheimo, kommer i sin nya position att fokusera på HSEQ-frågor och därtill på rapportering av maskiner och utrustning i Södra Finland, Mussalo och Nordsjö (Vuosaari). Han arbetar i nära samarbete med tekniska chefen Joakim Storbacka. Jarkkos förman är Stefan Brännkärr.

Vi önskar Jarkko lycka till i sina nya uppgifter!