Organisationsförändringar i Rauanheimo

Rauanheimos regiondirektör för Södra Finland, Tapani Tolonen, har sagt upp sig. Han lämnar sin tjänst omedelbart. Rekryteringsprocessen för den nya regiondirektören inleds så snart som möjligt. Till dess att en ny ansvarsperson utses kommer Niko Orpana, försäljnings- och utvecklingsdirektör, att inneha rollen som regiondirektör för Södra Finland.