Grunderna för gott samarbete

Ett gott samarbete kräver flexibilitet, lyhördhet, god kommunikation och gemensamma fördelar.   

Finland har en lång tradition av gödseltillverkning. Yaras produktionsanläggningar i Karleby producerar kalium sulfat och foderfosfat. En fosforgruva finns också i anslutning till produktionsenheten i Siilinjärvi. Logistiksamarbetet med Rauanheimo startade 2009. 

 – Vårt samarbete började med frakt av järnsulfat berättar Yaras utvecklingschef Lasse Oksanen. Senare utökades den till att frakt av gödsel och ytterligare till frakt av apatit.  

Förr fraktades gödsel från Siilinjärvi i huvudsak via Saimen kanal. 

Det geopolitiska läget har nu fört dessa leveranser till Karleby, konstaterar Oksanen. Detta har i sin tur ökat Rauanheimos betydelse.   

Det är oerhört viktigt för Siilinjärvi, som ligger i inlandet, att hamnförbindelsen fungerar bra. Annars blockeras produktionen snabbt. Det går inte att lagra produkterna i fabrikslagret, utan leveranskedjan ska vara smidig och produkterna ska vidare. VR:s verksamhet på förbindelsen mellan Siilinjärvi och Karleby fungerar bra, till exempel går det dagligen tåg med järnsulfat . Elektrifieringen av banan, som ska vara klar nästa år, kommer ytterligare att öka både effektiviteten och driftsäkerheten samt nollutsläppen. 

 

Samarbete under utveckling 

Samarbetet mellan Yara och KWH Logistics började så smått men har vuxit med årens lopp. Idag sköter Rauanheimo Yaras ad hoc-verksamhet även i hamnen i Mussalo i Kotka. Yara samarbetar också med Stevena i Nystad. Samarbetspartner i Karleby är förutom Rauanheimo även Otto Rodén, som sköter Karlebyfabrikens export- och importfunktioner. Rauanheimo å sin sida tar hand om lossningen av gods som anländer med tåg från Siilinjärvi till Karleby hamn, först till lagret och därifrån till fartygen. Järnsulfat levereras till Fjärran Asien och mindre kvantiteter till Europa. Gödsel levereras till Östersjöområdet och apatit till Yaras övriga produktionsanläggningar. Materialflödet går också åt andra hållet, då nödvändiga råvaror – främst kaliumsalt – kommer till hamnen och levereras vidare till Siilinjärvi. 

Samarbetspartnern måste behärska hanteringen av Yaras produkter. Det är Rauanheimos ansvar att produkten är i skick för att kunna levereras och att till exempel förorening eller vätning inte uppstår. Särskilt hanteringen av konstgödsel kräver expertis. Produkten screenas innan den lastas för att säkerställa att den är slät och flytande. 

– Servicenivån vi har fått har varit bra, tackar Oksanen. Det är viktigt eftersom våra interna kunder kräver hög kvalitet av produkterna. 

 

Lyhördhet behövs 

Tack vare de investeringar i Karleby hamn som Rauanheimo och Karleby hamnmyndigheter har gjort har lagring och leveranser av konstgödsel och apatit skötts på toppnivå. 

– Det är viktigt att partnern har möjlighet att investera och dela på kostnader, konstaterar Oksanen. På så sätt kan båda företagen växa. Det har man alltid förstått på Rauanheimo och projekten har fått ledningens stöd.   

Det krävs även flexibilitet. Priserna på världsmarknaden har stor betydelse, särskilt på efterfrågan på järnsulfat, variationerna kan vara drastiska. Det är viktigt att logistikpartnern är lyhörd. Det behövs också i vardagliga situationer. Oksanen uppskattar den enkla kommunikationen. 

– Du kan gå rakt på sak med operatörerna på KWH Logistics.  Tillsammans letar vi efter lösningar – inte problem. 

Oksanen är glad för den öppna kommunikationen med till exempel Rauanheimos tidigare vd Joakim Laxåback. Nu har kontaktpersonerna på både Yara och Rauanheimo bytts, då Laxåback gått över till företagsgruppen KWH Logistics ledning och Oksanen från operativ ledning till utvecklingsuppgifter. Norrmannen Trond Tvedt arbetar för närvarande i hans ställe. 

– Det goda samarbetet har fortsatt på alla nivåer i verksamheten, trots personalbyten, konstaterar Oksanen. Det har alltid varit lätt att hitta en gemensam melodi eftersom vi har samma mål.  

Lasse Oksanen, som gått från operativ ledning till utvecklingsuppgifter, vill tacka KWH Logistics partners för det goda samarbetet.