Kriget i Ukraina stör transittrafik från Ryssland

Eftersom järnvägsbolaget VR Group Ab på grund av sanktioner avbrutit gräns- och godstrafiken från Ryssland har Rauanheimo samt hela KWH Logistics också avbrutit all rysk transittrafik per järnväg fr.o.m. 27.3.2022 kl.12.00. Verksamheten i hamnarna fungerar tillsvidare normalt.

Krisens inverkan på våra bolag och logistikkedjor beror på eventuella nya sanktioner eller bojkotter. Situationen har vissa indirekta effekter på nästan hela vår verksamhet. Våra tjänster påverkas också av beslut från företag och rederier som bedriver handel i Ryssland. Dessutom kan det förekomma förändringar i transportkapacitetens tillgänglighet, tidtabeller och rutter jämfört med normala förhållanden.