AKT utfärdade en strejkvarning för stuveribranschen

Bil och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har 28.1.2022 utfärdat en strejkvarning till Satamaoperaattorit ry samt till riksförlikningsmannen. Strejken börjar 14.2.2022 kl. 6.00 ifall ingen överenskommelse nåtts i AKT och Satamaoperaattorits förhandlingar. Strejken skulle gälla arbete som omfattas av stuveribranschens kollektivavtal.    

Strejkvarningen är kopplad till oenigheter kring de pågående förhandlingarna om kollektivavtalet.  

AKT har redan tidigare meddelat att de förbjuder övertidsarbete och byte av skift från och med 1.2.2022 kl. 6.00.  

Vi följer utvecklingen av situationen och meddelar om det separat och på kundspecifik basis.  

Vi beklagar eventuella störningar. Tilläggsinformation ges av regiondirektörerna:
Norra regionen: Seppo Vehkaoja, tel. +358 44 972 9432, seppo.vehkaoja@rauanheimo.com
Västra regionen: Kim Ventin, tel. +358 40 585 4907, kim.ventin@rauanheimo.com
Södra regionen: Niko Orpana, tel. +358 50 328 5142, niko.orpana@rauanheimo.com